Economie

Veehouders keihard geraakt door einde melkquotum

26 augustus 2015 16:15 Aangepast: 06 september 2015 16:44

'De melkquota zijn verdwenen, voorgoed verdwenen.' Dat zegt Phil Hogan, Europees commissaris voor landbouw. Sinds 1 april zijn de melkquota die tientallen jaren de productie van melk in Europa binnen de perken hielden, afgeschaft. Gevolg is nu een massale overproductie van melk, voor de lange termijn veel lagere prijzen en grote problemen bij veehouders.

Volgens Hogan hebben de EU-landen bij het besluit voor de afschaffing van de quota gekozen voor een meer marktgeoriënteerde landbouwsector. "We zijn het er allemaal over eens die te behouden.'' Aan herinvoering van het quotasysteem denkt Hogan dan ook niet. Zoals verwacht is er nu na de afschaffing van de quota sprake van "prijsvolatiliteit'', zei hij. "Daar hebben we nu mee te maken en we moeten zien hoe daar mee om te gaan.''

30 eurocent
Hogan noemde een prijs van 30 eurocent per liter "redelijk'', maar in veel landen krijgen melkboeren veel minder. Er is in Europa sprake van flinke overproductie om de daling van de omzet op te kunnen vangen. De Ierse EU-commissaris sprak over "grote problemen'' in met name de Baltische staten en nieuwe EU-landen. Desalniettemin is hij optimistisch over de toekomst voor de Europese melkproducenten. Met name in de in afzet Azië ziet Hogan (nieuwe) kansen.

In Nederland is de melkprijs het afgelopen jaar met maar liefst 27 procent gedaald. Bij ons schommelt de melkprijs nu tussen de 25 en 30 cent per kilo. Voor Nederlandse boeren ligt de melkprijs nu onder de kostprijs. 

Nog jaren van problemen
De Rabobank, de bank met grootste belangen in de sector, is somber over de ontwikkelingen. "Op basis van de huidige inzichten gaan de melkprijzen pas in het eerste kwartaal van 2016 weer enigszins stijgen. Naar verwachting staan de prijzen van basiszuivelproducten de komende tijd, mondiaal gezien, onder druk." 

In Nederland ligt de melkproductie nu 6 procent hoger dan vorig jaar. De Rabobank roept veehouders op om voorzichtig te zijn met een eventueel maximale productie: "Melkveehouders doen er goed aan nog eens goed te berekenen of het produceren van de laatste extra liters in de komende maanden wel loont."

De Rabo stelt dat boeren met te weinig geld in kas niet meteen worden aangepakt door de bank. De Rabo kijkt naar "de lange termijn verwachtingen voor het bepalen van het rendement van een bedrijf. Het goed monitoren van de liquiditeit van een bedrijf door de ondernemer kan wel het verschil maken."

Russische ban
Niet alleen melkboeren hebben het momenteel zwaar, maar ook andere agrariërs hebben het moeilijk met lagere prijzen voor veel van hun produkten. Dat komt ondermeer de Russische boycot. Op maandag 7 september komen de EU-ministers van Landbouw naar Brussel om over de huidige situatie van de sector te praten. Hogan wilde niet vooruit lopen op mogelijke beslissingen of maatregelen die genomen kunnen worden. Voorafgaand aan de vergadering overlegt Hogan met veel ministers.

`