Geld en Werk

Malafide incassobureau krijgt 4 ton boete: ACM pakt sector aan

12 februari 2018 16:49 Aangepast: 26 februari 2018 17:51
Beeld © Getty Images

Incassobureau Credit Invest heeft een boete gekregen van 415.000 euro omdat het consumenten onder druk heeft gezet om ongeldige rekeningen toch te betalen. Met het uitdelen van boetes wil de Autoriteit Consument & Markt malafide incassobureaus strenger aanpakken.

Bernadette van Buchem, directeur consumentenzaken van de ACM, wil door het uitdelen van hoge boetes 'de problemen van vaak kwetsbare consumenten met deze bureaus verkleinen'.

Een deel van de incassobureaus zou al langer intimideren, onredelijk hoge kosten in rekening brengen en mensen met schulden nog verder de problemen injagen. Hoe groot de groep malafide bureaus is, weet de ACM niet exact.

Onder druk gezet

Drie jaar geleden hadden consumenten naar eigen zeggen in 20 procent van de gevallen te maken met onterechte vorderingen, te hoge incassokosten of het op ontoelaatbare wijze onder druk gezet worden.

Van de 231 incassobureaus die mee hebben gedaan aan een vandaag gepubliceerd onderzoek in opdracht van ACM, zegt 15 procent dat het zich 'systematisch inlaat' met agressief incasseren en 1 procent zegt daarbij regelmatig andere regels te overtreden.

De vraag is wel hoe betrouwbaar dit onderzoek is, de problematiek is mogelijk groter. "Een incassobureau hoeft natuurlijk niet naar waarheid te antwoorden", erkent ACM-woordvoerder Saskia Bierling.

Egoïstisch klimaat

ACM heeft geen goed woord over voor deze malafide bedrijven waar 'een sterk egoïstisch' en 'zwak klimaat' heerst en waarin de leidinggevenden over 'zwakke persoonlijke normen beschikken'.  

Zie ook: Wat kun je doen tegen een malafide incassobureau?

Volgens Bierling zijn er in Nederland partijen die mensen bepaalde abonnementen van kortingsdiensten aansmeren en dat niet altijd op een nette manier doen. "Betalen mensen niet dan volgt er een agressieve incasso." Hierbij wordt mensen bijna dreigend te verstaan gegeven een bepaald bedrag, met vaak hoge rente, snel over te maken.  

Aandringen tot betalen

Een voorbeeld daarvan is Credit Invest, dat nu dus een boete van 415.000 euro krijgt, waarvan 40.000 euro voor de direct leidinggevende. Credit Invest staat ook bekend als De Nederlandse Incassocentrale en opereert daarnaast als Credit Pay, MKBusiness en Stichting Derdengelden Incasso Service.

Het bedrijf eiste onder andere dat consumenten rekeningen betaalden voor niet-geldige overeenkomsten. Als consumenten weigerden te betalen of opheldering vroegen over hun rekening bleef het bedrijf hardnekkig aandringen bij de consument om de rekening te betalen, stelt ACM. Het bedrijf gaf geen informatie over de rekening, ook niet als de consument de rechtsgeldigheid ervan betwistte. 

Een medewerker van het bedrijf wil niet reageren. "Daarvoor moet je bij de directeur zijn, maar die is op vakantie en volgende week weer terug." Volgens ACM heeft de Nederlandse Incassocentrale bezwaar aangetekend tegen hun besluit. 

Naar Credit Invest loopt ook een strafrechtelijk onderzoek dat nog niet is afgerond, zegt het OM tegen RTL Z. Omdat het onderzoek nog loopt wil het OM verder niet ingaan op vragen. 

'Van de markt halen'

Als het aan de ACM ligt wordt 'de zeer kleine groep' malafide incassobedrijven van de markt gehaald, zegt Bierling. "Het blijft bij een wens want is wettelijk niet mogelijk." 

In het regeerakkoord van eind vorig jaar staat dat misstanden 'effectiever bestreden zullen worden'. Het kabinet belooft daarin een incassoregister waarin incassobureaus worden opgenomen, die voldoen aan eisen met betrekking tot oprichting, bedrijfsvoering en opleiding: als een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het beboet en verliest het de registratie. 

Lief benaderen

Dat niet alle incassobureaus boeven zijn, wil Intrum Justitia graag bewijzen. Afgelopen voorjaar wijzigde het bureau het eigen beleid en worden wanbetalers vriendelijk benaderd. "Fatsoenlijke en sociale incasso", noemde directeur Rick Terra dat eerder tegen RTL Z. 

De harde taal werkt volgens hem niet. Het zou wanbetalers stress bezorgen, ze begrijpen de juridische termen vaak niet en erger nog, ze gaan er ook niet eerder door betalen. En dat is zowel voor de wanbetaler zelf als het bedrijf een slechte zaak, zegt Terra.

Wanbetalers krijgen een behulpzame brief waarin hij aan de hand wordt genomen door het proces en wordt gewezen op mogelijke oplossingen. Volgens onderzoeksbureau Panteia kampen ruim 600.000 Nederlandse huishoudens (cijfers uit 2015) met problematische schulden.

`