Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Collectiviteitskorting: gratis korting voor iedereen, maar hoe lang nog?

Wie een beetje zijn of haar best doet, betaalt nooit de volle mep voor de zorgverzekering. Via collectiviteitskorting kan zonder moeite meer dan honderd euro per jaar bespaard worden. Maar in hoeverre is korting nog korting, als die voor iedereen beschikbaar is? Dat vragen ook de verzekeraars zich af, die de collectiviteitskorting liever kwijt dan rijk zijn.

Korting via de baas, via de sportclub of via de vakbond. Misschien wel gewoon met je KvK-nummer als je zzp'er bent. Vrijwel iedere grote verzekeraar heeft afspraken gemaakt om bepaalde klanten een korting te geven op de basisverzekering, meestal tussen de 5 en 10 procent.

De korting op aanvullende pakketten is soms nog hoger. Bijna tweederde van alle Nederlanders is verzekerd via één van de 64.000 collectiviteitsregelingen.

Gelegenheidscollectieven

Wie toch buiten de boot valt, of voor een specifieke verzekering geen recht heeft op een collectiviteitskorting, kan vaak alsnog een lagere premie eruit slepen. Bijvoorbeeld via de website Zorgpremiekorting.nl, waar tal van zorgverzekeringen onder elkaar staan met een lagere prijs. Een gratis korting voor iedereen.

"Je bent bijna een dief van je eigen portemonnee als je het volle pond betaalt", laat Martijn Blokhuis van de site weten. Maar ook hij geeft toe dat als iedereen korting kan claimen, er nog nauwelijks sprake is van de 'eigenlijke' prijs. Ook merkt hij dat verzekeraars steeds minder happig zijn op deze zogenoemde gelegenheidscollectiviteiten.

Verzekeraars willen ervan af

De collectiviteitskorting was ooit een marketinginstrument. Een manier om bepaalde groepen consumenten te trekken, vaak met de hoop dat deze consumenten weinig zorg nodig hebben.

Dat is bijvoorbeeld te zien bij zorgverzekeraar Besured, die zich richt op starters en studenten. Deze verzekeraar biedt alleen een zorgverzekering mét collectiviteitskorting aan. De lagere maandpremie is dus eigenlijk de normale premie. Klanten weigeren mag niet. Iedereen, dus ook je oma van 85, krijgt die korting.

Bij vergelijkingssite Pricewise verwachten ze dat dit soort gelegenheidscollectiviteiten verdwijnen. "De premiekorting op de werkgeverscollectieven kan in de meeste gevallen niet onderbouwd worden met gezondheidswinst en dus een beter resultaat voor de verzekeraar."

Niet solidair, wel goedkoop

Dat is precies de reden dat verzekeraar Zilveren Kruis het aantal mogelijkheden om korting te krijgen fors heeft teruggebracht. Ook bij Menzis zijn ze geen voorstander van de collectiviteitskorting. De gezondheidswinst van de collectief verzekerde klanten is namelijk niet te meten, waardoor er weinig rechtvaardiging is om iemand korting te geven.

"De verzekerden die niet bij een collectief zijn aangesloten, betalen de korting voor hen die wél zijn aangesloten", zegt woordvoerder Joeri Veen. "Dat staat haaks op de solidariteit die aan ons gezondheidsstelsel ten grondslag ligt."

Bij Zilveren Kruis proberen ze dit op te vangen door alleen een werkgeverskorting te geven, als er met de werkgever afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld sport en beweging op het werk. Ook biedt Zilveren Kruis korting via veel sportbonden. De controle of iemand lid is van een aangesloten sportvereniging is naar eigen zeggen streng.

Collectieve verzekeringen niet de goedkoopste

Blokhuis laat overigens weten dat de collectiviteitskortingen vooral gelden voor de zogenoemde A-labels, de standaard verzekeringen. Goedkope budgetpolissen, zoals die van Anderzorg of Zekur, kennen geen collectiviteitskorting, maar zijn volgens Blokhuis uiteindelijk vaak wel goedkoper. Het loont dus om verder te kijken dan de verzekering die je werkgever aanbiedt.