Geld en Werk

Kassa voor Nederlandse boeren: hoogste inkomen van de eeuw

18 december 2017 15:43 Aangepast: 31 oktober 2018 11:18
Beeld © ANP

Met een gemiddeld jaarinkomen van 70.000 euro is 2017 een gouden jaar voor Nederlandse boeren. Niet eerder deze eeuw verdienden land- en tuinbouwbedrijven zoveel geld als afgelopen jaar. Vooral melkboeren hebben de kassa harder horen rinkelen.

Dat blijkt allemaal uit een eerste raming van het CBS en Wageningen Economic Research. De onderzoekers schatten het inkomen dat Nederlandse boeren dit jaar uit hun bedrijf kunnen halen op 70.000 euro. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van 2016, toen de boeren gemiddeld nog 50.000 euro verdienden. 

De verschillen binnen de land- en tuinbouwbedrijven zijn wel groot.

Miniatuurvoorbeeld

Melkveehouders de grote winnaar

Melkboeren hebben afgelopen jaar hun inkomen het hardst zien stijgen. Die stijging is te danken aan de hoge melkprijs. De vraag naar melkvet en kaas is zo hard toegenomen, dat de prijs van melk in een jaar tijd met 25 procent is gestegen.

Door de uitvoering van het fosfaatreductieplan is het aantal koeien per bedrijf afgenomen, voor het eerst sinds lange tijd. Toch is de melkproductie per bedrijf gestegen, omdat de productie per koe hoger is geworden. Toch moeten Nederlandse melkveeboeren zich schrap zetten: in 2018 wordt een hogere melkproductie verwacht, waardoor de melkprijs zal gaan dalen.

Varkenshouders blijven pieken

Varkensboeren hadden in 2016 al een hoog gemiddeld jaarinkomen en door de grote vraag naar varkensvlees in onder andere China zien zij hun inkomen in dit jaar nog verder stijgen.

Binnen de varkenshouderij bestaan wel veel verschillen. Zeugenbedrijven hebben baat bij de hogere prijs voor biggetjes, maar boeren die vleesvarkens houden hebben juist last van die dure biggen. Daarnaast zijn de voerprijzen ook nog eens gestegen.

Fipronil splijt de leghenhouderij

Door het fipronilschandaal is de productie van eieren flink teruggevallen, waardoor de eierprijs is gestegen in de tweede helft van 2017. 20 procent van de leghenhouders is niet getroffen door de fipronilaffaire en heeft baat bij die dure eieren. Deze boeren zien hun inkomen in 2017 uitkomen op ruim 400.000 euro.

Daar tegenover staan de bedrijven die wel zijn geraakt door het gifschandaal. Hun inkomen is drastisch gedaald, velen draaiden zelfs verlies.

Akkerbouwers hebben het zwaar

Gemiddeld hebben Nederlandse boeren het dus goed gedaan in 2017, maar bij akkerbouwers valt weinig te juichen. Hun inkomen daalt. Dat komt omdat de prijzen van aardappelen, uien en suikerbieten zijn gedaald.

Bij die laatste komt de daling vooral door het loslaten van het Europese suikerquotum. Boeren mogen nu zoveel suikerbieten telen als ze willen

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore