Geld en Werk

Kabinet onderzoekt mogelijkheid om pensioen vrij op te nemen

15 december 2017 16:15 Aangepast: 15 december 2017 18:28
Minister Koolmees van Sociale Zaken op een pensioenconferentie. Beeld © ANP Foto

Een deel van je pensioenpot in een keer opnemen om vrij te besteden. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden daartoe, blijkt uit een brief die minister Koolmees van Sociale Zaken vandaag naar de Tweede Kamer verstuurd heeft.

Dat het pensioenstelsel zoals we dat kennen flink gaat veranderen, is al een tijdje duidelijk. Maar vandaag werd duidelijk dat het kabinet vergaande opties onderzoekt. Zo kijkt het kabinet naar de mogelijkheid voor mensen om bij het bereiken van de pensioenleeftijd een deel van hun opgebouwde pensioenpot in een keer op te nemen.

Grote verandering

De invoering van zo'n maatregel heeft nog niet eerder op tafel gelegen en zou een wezenlijke verandering betekenen ten opzichte van het huidige pensioenstelsel. Het kabinet kondigde in het regeerakkoord al aan in te zetten op persoonlijke pensioenpotjes, maar daarin leek nog altijd uit te worden gegaan van een vaststaande uitkering.

De maatregel lijkt vooral bedoeld om het pensioenstelsel wat flexibeler te maken. Het kabinet wil dat mensen meer duidelijkheid krijgen over het bedrag dat ze opbouwen en dat er ook meer vrijheid komt in het systeem. 

Een minder dwingend pensioensysteem zou het voor zzp'ers gemakkelijker maken om deel te nemen. Zij hebben nu de mogelijkheid om in ruil voor fiscale voordelen zelf pensioen op te bouwen, maar dat gebeurt lang niet altijd

Nieuw pensioenstelsel

Een woordvoerder van het ministerie kon desgevraagd niet toelichten welke varianten precies onderzocht worden of om welk deel van het pensioen het zou gaan. Het ministerie wil nog altijd dat eerst de Sociaal Economische Raad met een advies komt voor een nieuw pensioenstelsel.

Daarover moet begin 2018 overeenstemming worden bereikt met de sociale partners. Of daarin dit voorstel overeind blijft, is zeer de vraag.

Pensioen op aan gokken en drinken

In Groot-Brittannië werd in 2015 een vergelijkbare maatregel ingevoerd. Sindsdien kunnen Britten vanaf hun 55ste vrij beschikken over driekwart van hun pensioengeld. Toenmalig minister van Financiën George Osborne hoopte dat mensen door de wetswijziging meer zouden investeren in de economie, bijvoorbeeld door het versneld aflossen van hun hypotheek.

Uit een parlementair onderzoek daar bleek echter dat dat lang niet altijd is wat er gebeurt met het geld. Een parlementair onderzoek naar het nieuwe systeem liet zien dat sommige Britten een beroep moeten doen op bijstand nadat ze binnen maanden hun hele pensioenpot - soms tonnen - erdoorheen gejaagd hebben.

Levenslange uitkering

De kans dat wij hier ook te maken krijgen met Britse toestanden lijkt klein. De levenslange uitkering, waarbij maandelijks een vast bedrag wordt uitgekeerd, is altijd een eis van het kabinet geweest en komt ook in deze brief weer aan de orde.

Te denken valt bijvoorbeeld wel aan een systeem waarbij 20 procent van je totale pensioenpot ineens opgenomen kan worden, waarbij je maandelijkse uitkering voor de rest van je leven met een bepaald bedrag omlaag gaat. 

`