Geld en Werk

SER: mbo moet meer samenwerken met bedrijven

17 november 2017 10:34 Aangepast: 17 november 2017 10:35
Beeld © ANP

Door de kloof tussen vraag en aanbod zien mbo'ers hun kans op werk afnemen. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil deze groep breder opleiden en stelt dat bedrijven en onderwijstellingen meer moeten samenwerken.

De kloof bestaat eruit dat voor sommige beroepen heel weinig mensen worden opgeleid terwijl er voor andere beroepen heel veel mensen worden geschoold die helemaal niet nodig zijn.

Volgens de raad, die vandaag een advies uitbrengt aan de minister van Onderwijs, staat het mbo voor flink wat uitdagingen, door invloed van technologisering, robotisering, automatisering, verduurzaming, de terugloop in studentenaantallen en vergrijzing van de docentenpopulatie.

Mismatch

Zoals al vaker is geconstateerd, dreigen er volgens de SER 'meer mismatches tussen vraag en aanbod te ontstaan'. Zo verdwijnen er in de ene sector banen, terwijl er in andere sectoren een tekort aan gekwalificeerd personeel is. Nu al kampen sectoren zoals de installatiebranche, de bouw, de zorg en het onderwijs met niet of moeilijk te vervullen vacatures.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer noemt het mbo 'heel belangrijk voor Nederland'. "Bijna de helft van de beroepsbevolking is middelbaar opgeleid. Het mbo is een scharnier tussen leren en werken, tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en tussen voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Nu én later in de loopbaan."

Enkele aanbevelingen van de SER:

  • Stel hogere eisen aan het arbeidsmarktperspectief van opleidingen.
  • Biedt mogelijkheden voor het volgen van extra keuzevakken met een goed arbeidsmarktperspectief.
  • Start op tijd met beroepsoriëntatie in het voortgezet onderwijs.
  • Geef extra aandacht aan studiekeuzegedrag van jongeren met een migrantenachtergrond.

Leren stopt wat betreft de raad ook niet bij het behalen van een diploma. Iedereen zal zich tijdens het werkzame leven moeten blijven ontwikkelen door formeel leren (op school) of informeel leren (cursussen), zo staat in het advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs'. 

Leren-werken stimuleren

Het werkend leren biedt volgens de raad een goed toekomstperspectief maar dan zijn er wel maatregelen nodig. Zo zou bijvoorbeeld de havo meer praktijkgerichte leervormen gaan aanbieden.

De SER vraagt kabinet, onderwijs en bedrijfsleven om meer innovatieve combinaties van leren en werken te stimuleren. De combinatie van werken en leren is enorm motiverend voor de studenten, denkt de raad. Ze krijgen vakgerichte vaardigheden onder de knie, maar ook bijvoorbeeld sociale bekwaamheden, wat nodig is in de maatschappij.

Samenwerken met bedrijven

Verder moet het vak van docent in het mbo aantrekkelijker worden, moeten scholen de ruimte krijgen om in te spelen op de toekomst en moeten docenten zich blijven ontwikkelen. In Trouw, dat het rapport eerder al mocht inzien, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer dan opleidingen nog meer moeten samenwerken met bedrijven om bij te blijven.

Ze zegt in de krant dat mensen zich nu opnieuw gaan scholen als ze hun baan verliezen, maar 'het moet zo worden dat nieuwe dingen leren gewoon doorgaat na het behalen van het diploma'.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore