Geld en Werk

Belastingdienst heeft ook gefaald bij aanbesteding Broedkamer

31 oktober 2017 20:56 Aangepast: 01 november 2017 07:06
Staatssecretaris Menno Snel van Financien. Beeld © ANP

De Belastingdienst heeft de wet overtreden bij de aanbestedingsprocedure van de data-analyse-afdeling, die toen de Broedkamer heette. De verantwoordelijke ambtenaar had een duidelijke voorkeur voor de uiteindelijke winnaar, Accenture.

Dat schrijft de nieuwe staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer, vergezeld van een vuistdik rapport over de aanbesteding.

Oneerlijke kansen

Tijdens de aanbestedingsprocedure in 2013 kon een beperkt aantal bedrijven dingen naar de opdracht in een zogenoemde minicompetitie. Accenture won de aanbesteding, maar nu blijkt dat de Aanbestedingswet niet is nageleefd.

Een van de misstanden die aan het licht is gekomen, is het ontbreken van een gelijk speelveld. Accenture, dat al opdrachten voor de Belastingdienst uitvoerde, had daardoor waardevolle kennis in huis die concurrenten niet hadden. De Belastingdienst heeft die informatie niet met andere partijen gedeeld.

Gestuurd richting Accenture

Het afdelingshoofd dat verantwoordelijk was voor de aanbesteding had een voorkeur voor Accenture en heeft het proces dan ook in die richting gestuurd. Dat is uitdrukkelijk tegen de regels. Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij daar zelf financieel baat bij had of wilde hebben. Hij zou vooral erg tevreden zijn over het werk van de Accenturemedewerkers, die al bij de fiscus werkten.

De directeur die verantwoordelijk was voor het afdelingshoofd heeft op zijn beurt weer nagelaten om in te grijpen, terwijl hij ervan op de hoogte was dat het afdelingshoofd aanstuurde op de gunning aan Accenture.

En ook de afdelingen Vendor management en Inkoop gaan niet vrijuit. Zij hadden de onrechtmatigheden moeten spotten, maar deden dat niet, stelt het onderzoek.

Schijn van belangenverstrengeling

Maar ook daar blijft het niet bij. Hoewel belangenverstrengeling niet is vastgesteld, concluderen de onderzoekers wel dat op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling is gewekt.

In de eerste plaats omdat de toenmalig directeur Belastingen voorzitter was van de Accenture Innovation Awards. Dat is een overtreding van de interne regels. Daarnaast had die nevenfunctie ook gemeld moeten worden, ook dat is niet officieel gedaan.

Etentje met Accenture

Diezelfde directeur heeft ook samen met de directeur Bedrijfsvoering een etentje gehad met Accenture. Dat vond plaats voordat de offertes werden ingediend.

"Wij [achten] het diner hoogst ongelukkig gepland en wekt het diner in elk geval de schijn van belangenverstrengeling en partijdigheid, zodat sprake is van strijd met de Gedragscode 2013", schrijven de onderzoekers.

Ernstig

De staatssecretaris noemt de bevindingen 'ernstig' en stelt dat de onrechtmatigheden het gevolg zijn van 'het ontbreken van heldere procedures, juiste en passende houding en gedrag van betrokken medewerkers en het onvoldoende aanwezig zijn van checks and balances'.

Alle hoofdverantwoordelijken hebben inmiddels de dienst verlaten. Volgens de staatssecretaris is er sinds de aanbesteding een hoop veranderd bij de Belastingdienst om herhaling te voorkomen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de top zijn verduidelijkt en er is een scherpere scheiding tussen de top, de uitvoering en de controle.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Broedkamer negatief in het nieuws komt. Eerder deze maand bleek al dat de beveiliging er absoluut niet op orde was. De dienst bleek onder andere de data van tienduizenden Nederlanders te hebben gelekt.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore