Geld en Werk

Tegenstanders spaartaks vangen weer bot bij rechter

31 oktober 2017 17:33 Aangepast: 31 oktober 2017 21:04
Beeld © ANP

Wederom een nederlaag voor tegenstanders van de vermogensrendementsheffing: ook het gerechtshof in Arnhem vindt de Nederlandse spaartaks niet onrechtmatig.

Het gerechtshof deed vandaag uitspraak in drie verschillende beroepen die allemaal waren aangespannen door de Bond van Belastingbetalers. De spaartaks is volgens het gerechtshof niet strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook mist de heffing geen redelijke grond. 

'Teleurgesteld'

De Bond voor Belastingbetalers zegt 'teleurgesteld' te zijn door de uitspraak. Toch is dat geen reden om de zaak te staken. "We blijven het onrechtvaardig vinden dat hier een belasting bestaat die uiteindelijk leidt tot onteigening", zegt Jurgen de Vries van de Bond.

De vermogensrendementsheffing is in Nederland gebaseerd op een fictief rendement op je vermogen. Dat was tot vorig jaar vastgesteld op vier procent. Effectief betaalde je over je vermogen zo'n 1,2 procent belasting. Voor mensen die hun geld op een spaarrekening hebben staan geldt al snel dat ze dus meer belasting betalen over hun vermogen dan dat het opbrengt.

Een gang naar de Hoge Raad sluit De Vries dan ook niet uit. "We hebben zes weken om te besluiten of we in cassatie gaan en die tijd gaan we nemen." De komende tijd volgen nog drie zaken rondom hetzelfde onderwerp bij de gerechtshoven van Amsterdam en Den Bosch.

'In strijd met eigendomsrecht'

De Bond voor Belastingbetalers had beargumenteerd dat de vermogensrendementsheffing in strijd was met het eigendomsrecht in het EVRM, omdat het lang niet altijd mogelijk is om een rendement van vier procent te halen op bijvoorbeeld aandelen, obligaties of de verhuur van een huis en al zeker niet op een spaarrekening.

Zij willen dat de staat kijkt naar het daadwerkelijk behaalde rendement. Het gerechtshof gaat daarin niet mee, omdat volgens het hof niet voldoende is aangetoond dat dat rendement daadwerkelijk niet behaald kan worden. 

Heffing aangepast

Inmiddels is de manier waarop de overheid belasting heft over vermogens wel aangepast. Over de eerste 25.000 euro hoeft geen belasting te worden betaald. Daarna geldt tot 100.000 euro een fictief rendement van 2,87 procent waarover je 30 procent belasting betaalt, en daarboven lopen de percentages op. 

Het nieuwe kabinet is overigens voornemens om een stelsel in te richten dat wel gebaseerd is op het daadwerkelijk behaalde rendement

`