Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Zo vaak komt seksueel ongewenst gedrag voor op jouw werkvloer

Archieffoto Beeld © iStock

Van een schunnige foute opmerking tot seksuele intimidatie. In Nederland ervaren jaarlijks zeker 134.000 mensen ongewenst seksueel gedrag van collega's of leidinggevenden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut TNO, die RTL Nieuws in handen heeft. Bekijk in onze tool hoe vaak dit soort gedrag voorkomt in jouw beroepsgroep.

Klik hier om de tool in je (smartphone-)app te bekijken

Vooral in de horecabranche melden veel werknemers ongewenste seksuele aandacht te hebben ervaren van collega's. Zo zijn zowel cafés, restaurants als snackbars terug te vinden in de top van de ranglijst met bedrijfstakken met het hoogste percentage.

Op basisscholen, in de thuiszorg en kinderopvang wordt juist beduidend minder ongewenste seksuele aandacht ervaren.

Heb jij ervaring met seksuele intimidatie op de werkvloer?

RTL Nieuws heeft een team van journalisten dat op dit moment onderzoek doet naar seksuele intimidatie op de werkvloer. Er zijn vrouwen die, omdat ze seksueel geïntimideerd zijn, een schikking hebben getroffen met hun werkgever. In die overeenkomst teken je dat je zwijgt over wat je is overkomen. We weten dat dat gebeurt. Maar hoe vaak zo'n schikking wordt getroffen, daar wil ons redactieteam met jouw hulp achter komen. Heb jij een schikking getroffen, dan kan je volledig anoniem met ons in contact komen via intimidatie@rtl.nl  We doen niets met je verhaal zonder jouw toestemming.

Meer op rtlnieuws.nl:

Verantwoording

De tool is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksinstituut TNO. Dat is een jaarlijks onderzoek onder de beroepsbevolking (15 tot en met 74 jaar). Deze cijfers komen voort uit de enquêteresultaten over 2014, 2015 en 2016. De bedrijfstakken zijn gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. Alleen bedrijfstakken met meer dan 200 respondenten zijn weergegeven.

In de tool wordt ingegaan op de antwoorden op de vraag hoe vaak mensen het afgelopen jaar ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s hebben ervaren. Het weergegeven percentage geeft het relatieve aantal gewogen respondenten dat daarop heeft geantwoord met ‘een enkele keer’ tot ‘zeer vaak’ weer.

De 95% betrouwbaarheidsintervallen (berekend volgens de Wilson-score) laten zien dat niet voor alle percentages die verschillen is te zeggen of zij ook statistisch significant afwijken van het Nederlands gemiddelde. Wanneer er wel sprake is van een significante afwijking (p<0,05) is dit in de tool weergegeven.< />>