Ga naar de inhoud
Geld en Werk

DNB waarschuwt voor risico's klimaatverandering

Beeld © ANP

Klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie brengen serieuze risico's mee voor banken en verzekeraars. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB).

Klimaatverandering kan bijvoorbeeld een toename van extreem weer betekenen. Schade als gevolg van storm, hagel en regen is in Nederland meestal verzekerd en heeft daarmee een directe impact op verzekeraars. Volgens DNB is het aannemelijk dat de schadelasten voor verzekeraars verder gaan toenemen door klimaatverandering.

In het meest negatieve scenario ziet DNB de schadelast voor verzekeraars tot 2085 toenemen met 131 procent, in het gunstigste geval met 'slechts' 10 procent. Dat is voor het belangrijkste deel afhankelijk van hoe ver de aarde opwarmt in die tijd.

Gevaren in kaart brengen

De financiële sector is zich wel steeds beter bewust van de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt, constateert DNB, 'er moeten echter ook extra stappen worden gezet'. Het gaat er dan vooral om dat instellingen alle mogelijke gevaren stelselmatig in kaart brengen en daar waar nodig maatregelen nemen.

De huidige catastrofemodellen bij schadeverzekeraars houden doorgaans niet expliciet rekening met klimaatveranderingstrends voor de Nederlandse situatie. In het slechtste geval worden daardoor de verzekeringsrisico's onderschat. 

Energietransitie ook niet zonder gevaren

Ook de omschakeling op hernieuwbare energie brengt aandachtspunten met zich mee. In Nederland is wetgeving aangekondigd die voorschrijft dat alle kantoorpanden vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Volgens DNB kan dit de verhuurbaarheid en waarde van kantoorpanden die niet aan dit label voldoen beïnvloeden.

De toezichthouder zegt zelf ook een aantal stappen te nemen wat betreft klimaatrisico's. Zo wil DNB de problematiek vaker gaan aankaarten in gesprekken met financiële instellingen. Ook wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen van klimaatstresstesten. Een dergelijke onderzoek wordt nu al uitgevoerd bij schadeverzekeraars.

Bron: RTL Z / ANP
Meer over