Geld en Werk

Streep door octrooirecht: veredelaars kunnen weer vol gas

21 februari 2017 20:49 Aangepast: 15 oktober 2017 11:18

Het octrooirecht op klassieke veredeling gaat vrijwel zeker van de baan nu de Europese lidstaten zich daar unaniem over hebben uitgesproken. Tot grote opluchting van Nederlandse veredelaars. "Dit is een heel belangrijke stap."

Het is een strijd die al jaren duurt en grote impact heeft op de Nederlandse landbouw, vanwege de grote rol die ons land speelt in de veredeling van groenten. Daarbij ontwikkelen plantveredelaars nieuwe rassen, zoals wortelen, uien of kolen die beter smaken of makkelijker te oogsten zijn.

Door het octrooirecht mogen plantveredelaars geen beschermd materiaal gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuw ras, tenzij ze toestemming hebben van de octrooihouder. In de praktijk betekent dat vaak: betalen.

'Het blokkeert innovatie'

"Zodra een bepaalde eigenschap geoctrooieerd is, hebben wij een probleem. Het blokkeert de innovatie", zegt Bart Vosselman, zaadveredelaar en mede-eigenaar van De Bolster. Daarom is Vosselman blij dat na jaren het octrooirecht van de baan gaat. Ook de grotere speler Bejo is positief: "Dit is een mooie ontwikkeling."

Maar we zijn er nog niet, waarschuwt de branchevereniging Plantum. "De lidstaten willen af van het octrooirecht op klassieke veredeling, maar nu is het zaak dat het Europees Octrooi Bureau de uitspraak van de lidstaten overneemt, al dat is wel de verwachting."

Hoe werkt octrooirecht?

Kwekers kunnen hun producten op twee manieren beschermen. De eerste heet 'kwekersrecht' en ligt niet onder vuur. Wanneer een veredelaar een nieuw ras heeft ontwikkeld via natuurlijke kruising, dan kan hij daar kwekersrecht voor aanvragen. Dat verbiedt anderen om dat ras na te maken en te verhandelen. "Belangrijk, want het duurt wel tien jaar voordat je een nieuw ras op natuurlijke wijze hebt veredeld", zegt Vosselman.

Het octrooirecht is iets anders. Octrooirecht geldt namelijk niet voor gewassen maar voor een eigenschap van dat gewas. Het gaat bijvoorbeeld om een patent op de kleur of op een smaakcomponent.

Angel uit machtspositie Monsanto en Syngenta 

Grote bedrijven als het Amerikaanse Monsanto en het Zwitserse Syngenta vragen met succes zulke patenten aan. Die groentes kunnen dan niet meer gebruikt worden door andere veredelaars om door te ontwikkelen. Nederland is wereldspeler in de zaadveredeling, dus relatief veel Nederlandse bedrijven hebben last van het octrooirecht op klassieke veredeling.

Aanvankelijk gold het octrooirecht alleen voor genetisch gemanipuleerde gewassen. Maar sinds een aantal jaren geeft het Europees Octrooi Bureau ook patenten af voor natuurlijke gewassen die via kruising zijn ontwikkeld. Na jaren van discussie komt daar nu dus vrijwel zeker een einde aan en krijgen Nederlandse veredelaars meer ruimte om nieuwe en sterkere gewassen te ontwikkelen.

`