Ga naar de inhoud
Klimaattop: hoe groen wordt onze toekomst?

Klimaatakkoord? Onze export groeit vooral door aardolie en chemie

Dit weekend werd het klimaatakkoord gesloten. De uitstoot van CO2 moet worden beperkt, maar de stijging van de Nederlandser export in oktober komt vooral door aardolie- en chemische producten.

Het volume van de goederenexport lag in oktober 3,7 procent boven het niveau van vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is ruim het dubbele van de toename in september. Opvallend is dat in oktober de uitvoer vooral steeg door de export van aardolie- en chemische producten.

Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer groeide. Daarentegen kromp de export van machines. Vorige week bleek dat de productie van machines in oktober ook lager was dan een jaar eerder, net als in de twee maanden daarvoor.

Het importvolume was in oktober 8,4 procent groter dan een jaar eerder. Dat is meer dan de stijging van 5,9 procent in september. 

Omstandigheden voor export net zo gunstig
Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december per saldo even gunstig als in oktober. Dat wordt sterk bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor de Nederlandse export, Duitsland en de eurozone, en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De zwakkere euro helpt wat dat betreft meer dan in oktober.

Daar staat tegenover dat de Duitse industrie het juist slechter deed en het vertrouwen van de Duitse en de Europese producenten was in december minder dan in oktober.