Ga naar de inhoud
Klimaat

Nederlanders denken dat 39% energie duurzaam is (dat is 5,6%)

Nederlanders denken dat bijna 40 procent van onze energie duurzaam is, blijkt uit onderzoek. Maar ze hebben het mis: het is maar 5,6 procent. Wel staat ruim driekwart van de Nederlanders (zeer) positief tegenover het stimuleren van duurzame energie.

Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction onder 2054 Nederlanders. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht het bureau hoe de Nederlander staat ten opzichte van duurzaamheid.

Overgrote meerderheid wil verduurzamen
Wat blijkt? Nederlanders willen heel graag duurzamer worden. 77 procent staat (zeer) positief tegenover het stimuleren van duurzame energie. Twintig procent is neutraal of weet het niet. Slechts 2 procent is (zeer) negatief. Het meest positief zijn Nederlanders over de verduurzaming van woningen, het energiezuiniger maken van huishoudelijke apparaten en zonne-energie.

Thumbnail

Toch staat de hervorming van het energiesysteem niet hoog op het prioriteitenlijstje van de meeste Nederlanders. Op de vraag welke gebied er dringend verandering moet komen in Nederland, kozen de respondenten in de eerste plaats voor onderwerpen als zorg en veiligheid. 18 procent zette het energiesysteem in de top 5 en 23 procent deed dat met 'Natuur, milieu en klimaat'. 

Weinig kennis
Een mogelijke verklaring van deze prioritering volgens Motivaction: Nederlanders denken dat slechts de helft van de huidige verbruikte energie afkomstig is van fossiele bronnen, terwijl dat ruim 90 procent is. Daarnaast schatten de respondenten in dat 39 procent van de energie duurzaam is. Het werkelijke aantal: 5,6 procent.  

Overigens wordt het probleem van klimaatverandering wel onderkend. De uitstoot van CO2 door het verbruik van fossiele brandstoffen is volgens 70 procent schadelijk voor het milieu. Slechts 4 procent is het niet eens met die stelling. 68 procent vindt klimaatverandering een groot probleem, 6 procent is het daar (zeer) mee oneens. Sommige mensen worden wel een beetje moe van alle berichten over klimaatverandering: 20 procent vindt de aandacht overdreven.

Overheid aan zet
De verantwoordelijkheid voor de transitie naar duurzame energie leggen Nederlanders wel vooral bij energiebedrijven (63 procent) en de overheid (65). Een kleine 50 procent vindt dat de bewoners van Nederland het meest verantwoordelijk zijn, daarna volgen de bedrijven. 61 procent van de ondervraagden wil overigens zelf een bijdrage leveren aan duurzame energievoorziening. 

Het meest geïnteresseerd in duurzame energie zijn jonge hoogopgeleide mannen 'met een immateriële waardenoriëntatie'. "Zij zien innovatie, werkgelegenheid en economie vaker als belangrijke kernwaarden van de energietransitie", aldus Motivaction. "Logischerwijs zien zij zichzelf vaker als verantwoordelijk voor een meer duurzaam energiesysteem." 

Bron: RTL Z