Geld en Werk

Het gaat goed met de middeninkomens in Nederland

29 april 2017 10:32 Aangepast: 15 oktober 2017 11:18

Het Amerikaanse Pew Research onderzocht de positie van de middenklasse in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten tussen 1991 en 2013. En dan blijkt: we doen het helemaal zo slecht nog niet, in Nederland.

De middenklasse is gegroeid

Thumbnail

De middenklasse in Nederland groeide tussen 1991 en 2013 licht, van 76 naar 78 procent. Daarmee doen we het een stuk beter dan de meeste andere Europese landen en de Verenigde Staten. En dat is volgens Pew research center een goede zaak.

Een middenklasse van 78 procent betekent dat 78 procent van de volwassen bevolking een inkomen heeft tussen twee derde en twee keer het gemiddelde inkomen. Veel mensen hebben dus een vergelijkbaar inkomen. Alleen Denemarken heeft, met 80 procent, een grotere middenklasse dan Nederland. 

We gaan erop vooruit

Thumbnail

In deze grafiek zie je hoe de drie inkomensgroepen - laag, midden en hoog - zich hebben ontwikkeld tussen 1991 en 2013. In Nederland werd de middenklasse 1,9 procent groter. Alleen in Ierland groeide de middenklasse meer.

De groei van de middenklasse in Nederland komt voort uit een flinke krimp van de lage klasse, mensen met een inkomen dat lager is dan twee derde van het gemiddelde. Die lage inkomensklasse is tussen 1991 en 2013 bijna 5 procent kleiner geworden.

Ook het aantal mensen met een hoog inkomen, minimaal twee keer het gemiddelde, is relatief gegroeid. Gemiddeld genomen zijn de meeste mensen in Nederland er dus op vooruit gegaan.

De middenklasse is gegroeid (2)

Thumbnail

In bovenstaande grafiek is de verdeling binnen de verschillende inkomensgroepen nog wat verder uitgewerkt. In Nederland heeft 78 procent van de mensen een middeninkomen. 14 procent van de mensen heeft een laag inkomen en 9 procent van de mensen heeft een hoog inkomen.

De verdeling van de lagere, midden- en hogere inkomensgroepen in een land is direct verwant aan de inkomensongelijkheid in een land, schrijft Pew. Dat zie je in de volgende grafiek, waar bedragen op de inkomensgroepen worden geplakt.

Het verschil tussen de inkomensgroepen is laag

Thumbnail

De verschillen tussen de drie inkomensgroepen zijn in Nederland een stuk kleiner dan in bijvoorbeeld Duitsland of de Verenigde Staten. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in de lage klasse lag in 2013 op ruim 22.105 euro, in de middenklasse op 43.697 euro en in de hoogste inkomensklasse op 96.852 euro.

Dat wil zeggen: het gemiddeld besteedbaar inkomen van de laagste inkomensgroep is in Nederland slechts 4,38 keer lager dan het gemiddeld besteedbaar inkomen van de hoogste inkomensgroep. Dat lijkt veel, maar de inkomensongelijkheid is hiermee lager dan in vrijwel alle Europese landen en zeker dan in de Verenigde Staten, waar het verschil bijna 5,8 keer is.

En zoals in de volgende grafiek te zien is, heeft de Nederlandse inkomenspolitiek daar grote invloed op.

Nivelleren is een feestje

Thumbnail

In deze grafiek is de verschuiving te zien in de grootte van de inkomensgroepen van bruto inkomen naar besteedbaar inkomen, dus grofweg wat je overhoudt na het betalen van belasting en het ontvangen van toeslagen. In Nederland zijn de verschillen tussen die twee veel groter dan in andere landen.

In Nederland valt vóór belastingen 21 procent van de volwassenen in de lage inkomensgroep, ná belastingheffing is dat nog maar 13 procent. In geen enkel ander land zijn de verschillen tussen het bruto inkomen en besteedbaar inkomen zo groot.

Ook de groep hoge inkomens krimpt door belastingheffing, van 12 procent naar 8 procent. De groep middeninkomens groeit juist. Voor belasting heeft maar 67 procent van de volwassen een middeninkomen, na belasting is dat 78 procent.

In andere woorden: nivelleren - het verkleinen van inkomensverschillen - is in Nederland een voortdurend feestje.

`