Geld en Werk

2017: dit verandert er voor jou

01 januari 2017 15:55 Aangepast: 29 juli 2017 09:30
Beeld © ANP (Archieffoto)

Het is 2017! En dat betekent dat er weer veel verandert. Mbo-studenten onder de 18 krijgen bijvoorbeeld een ov-kaart. En de huurtoeslag gaat omhoog, met 10,50 euro per maand. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

Werk en inkomen:

 • De AOW-leeftijd gaat met drie maanden omhoog naar 65 jaar + 9 maanden.
 • Het maximale schenkingsbedrag gaat omhoog naar 100.000 euro. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of iemand anders. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de gift mag alleen gebruikt worden om een huis te kopen of te verbouwen.
 • De belasting gaat omhoog, van 40,4 procent in de tweede derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting naar 40,8 procent. 
 • De berekening verandert van de belasting die betaald moet worden over vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Verder gaat het vermogen waarover geen belasting moet worden betaald omhoog naar 25.000 euro per persoon. Dit was 24.437 euro.
 • Werkgevers moeten het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen zijn verboden, bijvoorbeeld door maaltijdkosten of verzekeringspremies in te houden op het loon.
 • De verdiensten van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector die nog onder het overgangsrecht vielen, gaan voor het eerst verplicht naar beneden. Sinds 2015 mogen zij maximaal 100 procent van een ministerssalaris verdienen, maar omdat volgens het overgangsrecht bestaande afspraken vier jaar gerespecteerd worden, moeten de verdiensten in 3 jaar worden teruggebracht naar de norm.
 • De werkbonus, een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen, gaat met een jaar omhoog, naar 63. 
 • Mensen met een bijstandsuitkering mogen meer vermogen hebben, zoals spaargeld.

Zorg:

 • De zorgverzekering wordt duurder. Alle zorgverzekeraars verhogen hun premies
 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid. Er komen vergoedingen voor onder meer het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben en opvang en zorg als iemand om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kan wonen.
 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met 68 euro tot 1066 euro. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met 138 euro naar 2043 euro.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk met 385 euro.
 • Zorgverzekeraars vergoeden alleen nog zorg van ggz-zorgaanbieders met een zogeheten kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut bepaalt hoe de ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen.
 • Iedere zorgaanbieder moet voortaan een klachtenfunctionaris hebben voor als iemand er met de zorgverlener zelf niet uitkomt. Als bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet genoeg is, dan is er net als nu een rechtszaak mogelijk, maar vanaf 1 januari ook de stap naar een geschilleninstantie. De geschilleninstantie kan bindende uitspraken doen en schadevergoeding toekennen tot 25.000 euro.

Wonen:

 • Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt verlaagd van 50,5 procent naar 50 procent.
 • Je mag minder lenen voor je hypotheek, nog maar 101 procent van de waarde van een koophuis. Dat was 102 procent.
 • Tweeverdieners kunnen juist wel iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners mag vanaf 2017 het 2e inkomen voor 60 procent meetellen.
 • De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog.
 • Huurstijgingen vallen gemiddeld genomen lager uit door de invoering van een maximale huursom. Het totaal aan huurinkomsten van een woningcorporatie mag gemiddeld stijgen met niet meer dan de inflatie plus 1 procent.

Verkeer:

Veiligheid:

 • Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen en de politie gaat ook testen of geweldplegers alcohol of drugs gebruikt hebben. 

Ondernemen: 

 • Kleine bedrijven zijn verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Directeur-grootaandeelhouders (dga's) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van 44.000 euro. Ze mogen zich de eerste drie jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.
 • Werkgevers kunnen een vergoeding (lage-inkomensvoordeel of LIV) krijgen om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Binnenlandse zaken:

 • Door herindelingen zijn er nog 'maar' 388 gemeenten in Nederland. Bij de start van het kabinet in 2012 waren het er nog 415.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van