Ga naar de inhoud
Minder overslag Rotterdamse haven

Minder overslag ruwe olie raakt haven Rotterdam

De Rotterdamse haven heeft in het eerste half jaar de goederenoverslag met 0,9% dalen tot 219,7 miljoen ton. De overslag van ruwe olie, goed voor bijna een kwart van het totale overslagvolume, daalde met 8,7% tot 46,2 miljoen ton. Een meevaller is wel de goedkopere aanleg van de tweede Maasvlakte.

Minder overslag ruwe olie raakt haven Rotterdam

00:00

De haven van Rotterdam zag in het eerste halfjaar door hogere kosten ook het financieel resultaat licht afnemen. De brutowinst daalde licht van 119 naar 118 miljoen euro. Tegenover 11% hogere huuropbrengsten van 157 miljoen door nieuwe gronduitgiftes en prijsverhogingen stonden licht lagere inkomsten van 151 miljoen uit havengelden. De operationele kosten waren 4% hoger op 111 miljoen euro. Ook de afschrijvingen en financiële lasten waren hoger, als gevolg van hoge investeringen in de afgelopen jaren, onder meer voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

De Rotterdamse haven zag de totale goederenoverslag met 0,9% dalen tot 219,7 miljoen ton. De overslag van ruwe olie, goed voor bijna een kwart van het totale overslagvolume, daalde met 8,7% tot 46,2 miljoen ton, maar de overslag van minerale olieproducten nam met 3,5% toe tot 41,3 miljoen ton. Er was ook een overslagtoename van 7,2% bij droog massagoed, waaronder agribulk, ijzererts en kolen, tot 42,2 miljoen ton. De containeroverslag nam met 2% af tot 61,8 miljoen ton.

In het eerste halfjaar kon Havenbedrijf Rotterdam Maasvlakte 2 voor de scheepvaart in gebruik nemen. Doordat de aanleg 150 miljoen euro goedkoper uitvalt dan bij aanvang geraamd en nu uitkomt op 1,55 miljard euro, wordt het dividend voor de aandeelhouders vanaf dit jaar verhoogd met 18,8 miljoen en zal ook nog dit jaar 290 miljoen van de Rijksbijdrage in de aanlegkosten worden teruggestort.

Havenbedrijf Rotterdam, voor 70% eigendom van de gemeente Rotterdam en voor 30% van het Rijk, maakte donderdag bekend dat milieudirecteur Allard Castelein van Royal Dutch Shell Plc (RDSA) op 1 januari 2014 de nieuwe president-directeur van de havenexploitant wordt, als opvolger van Hans Smits.

 

Bron: Dow Jones / RTLZ