Economie

Robeco ziet negatief reëel rendement op staatsobligaties

15 oktober 2013 14:29 Aangepast: 06 september 2015 19:46

De grote Rotterdamse belegger Robeco verwacht voor de komende jaren weinig van obligaties, maar juist veel van aandelen, private equity en beursgenoteerd vastgoed.

 
 
Robeco heeft een uitgebreide analyse gemaakt voor de jaren 2014 - 2018. De verwachte rendementen staan hieronder in de tabel:
 
Thumbnail
 
 
In het kort
 
  • Wereldeconomie wint aan kracht
  • Beperkte inflatie van gemiddeld 2%
  • Negatief reëel rendement op staatsobligaties
  • Afbouw kwantitatieve verruiming ongunstig voor aandelen
  • Per saldo lagere gemiddelde rendementen
 
Terug naar normale situatie
Dit zijn de belangrijkste voorspellingen van Robeco, zoals gepubliceerd in het rapport `Expected Returns 2014-2018’. 
 
De financiële crisis heeft nu al vijf jaar voortgewoekerd, met reddingsplannen voor banken, turbulente markten, recessies en bezuinigingen tot gevolg. De komende vijf jaar zullen minder dramatisch zijn, maar wat moeten beleggers nou verwachten?
 
Eerst het goede nieuws. “In ons basisscenario voor de komende vijf jaar verwachten we dat de wereldeconomie aan kracht wint”, zegt Artino Janssen, Robeco’s Executive Vice President voor Investment Solutions & Research.
 
“Er zijn wel inflatierisico's, maar we betwijfelen of die echt een rol gaan spelen, en of dat dan binnen vijf jaar zal plaatsvinden.” De inflatie is niet wezenlijk beïnvloed door de kwantitatieve verruimingsprogramma's van biljoenen dollars, en blijft naar verwachting onder de 2% als deze programma's worden afgebouwd.
 
‘We verwachten dat de wereldeconomie aan kracht wint’
 
Einde aan goedkoop geld
Het einde van de zogeheten ‘quantitative easing’ door centrale banken betekent ook het einde van goedkoop geld, omdat eerst de marktrentes – en later ook de officiële rentetarieven van centrale banken – gaan stijgen vanaf de huidige, historisch lage niveaus. 
 
“We verwachten dat de tienjaarsrente op obligaties de komende jaren geleidelijk zal stijgen, met een tienjaarsrente op Duitse Bunds van ongeveer 3% aan het eind van 2018”, zegt Janssen, medeauteur van Expected Returns, 2014-2018.
 
Maar als de rente stijgt, zullen de obligatiekoersen (die tegengesteld bewegen aan de rente) dalen. Het totaalrendement op vastrentende beleggingen zal dan ook verminderen. Voor staatsobligaties van landen met een hoge kredietwaardigheid voorspelt de vijfjaarsverwachting een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 0,5%, wat lager is dan de verwachte inflatie. Dit zou voor het eerst sinds de financiële crisis negatieve reële rendementen tot gevolg hebben.
 
Bedrijfsobligaties, high-yieldobligaties en schuldpapier van opkomende markten zijn aantrekkelijker, omdat die een hogere risicopremie hebben dan staatsobligaties (zie onderstaande tabel).
 
Ook aandelen geraakt door hogere rente
Voor aandelen ziet het beeld er anders uit. Robeco verwacht de komende vijf jaar voor deze categorie een gemiddeld rendement van 6,75%. Volgens Janssen doen wereldwijde aandelen het tot dusver dit jaar goed en zijn ze momenteel 13% tot 15% overgewaardeerd, afhankelijk van welke maatstaf je gebruikt. Net als bij vastrentende beleggingen zijn in opkomende markten hogere rendementen te behalen, maar wel tegen een hoger risico.  
 
“De afgelopen dertig jaar hebben alle beleggingscategorieën – dus ook aandelen – geprofiteerd van de dalende lange rente. Deze sterke rugwind is gedraaid naar een lichte tegenwind”, zegt hij.
 
“Een verdere stijging van de koers-winstverhoudingen van aandelen wordt moeilijk in een omgeving waarin centrale banken eerst hun kwantitatieve verruiming gaan afbouwen en vervolgens de kunstmatig lage rentetarieven geleidelijk gaan oplopen. Winstgroei is de belangrijkste drijfveer, maar een verdere stijging van de winstmarges is moeilijk.”
 
‘Een verdere stijging van de koers-winstverhoudingen van aandelen wordt moeilijk’
 
Onroerend goed en schaliegas overschat
Andere populaire categorieën onder beleggers zijn onroerend goed en grondstoffen, met grote belangstelling voor de gevolgen van schaliegaswinning in de VS. Janssen denkt echter dat de kansen voor deze twee sectoren momenteel worden overschat. 
 
“We denken dat de wereldwijde vastgoedmarkt overgewaardeerd is vergeleken met aandelen. De huidige waardering gaat de komende jaren waarschijnlijk zorgen voor tegenwind, omdat vastgoed normaal gesproken gevoeliger is voor renteschommelingen dan aandelen”, aldus Janssen.
 
“En hoewel schaliegas uiteindelijk van invloed zal zijn op alle regio's en energiemarkten, denken wij dat schaliegas de komende vijf jaar een voornamelijk Amerikaans fenomeen zal blijven.”
 
Per saldo lagere beleggingsrendementen
Het asset allocatieteam van Robeco verwacht weliswaar een lager gemiddeld beleggingsresultaat voor 2014-2018 dan een jaar geleden, maar toch zijn er op de financiële markten nog genoeg mogelijkheden voor beleggers om geld te verdienen, zegt Janssen. Dit kan door af te wijken van de gemiddelde marktportefeuille waarin bijvoorbeeld staatsobligaties en andere vastrentende waarden een relatief groot gewicht hebben en te beleggen in beleggingscategorieën die aantrekkelijke risicopremies bieden, zoals aandelen of high yield.
 
“Per saldo verwachten we rendementen die onder onze eerdere schattingen liggen. Toch gaan we ervan uit dat de risicopremies de komende vijf jaar zeer aantrekkelijk blijven ten opzichte van veiligere beleggingen”, aldus Janssen. 
 
 

 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore