Economie

AFM kritisch op aanpak woekerpolis-affaire

17 oktober 2013 15:33 Aangepast: 06 september 2015 13:09

Toezichthouder AFM was in 2011 buitengewoon kritisch over de aanpak van de woekerpolis-affaire door het ministerie van Financiën. In een strikt vertrouwelijke brief aan een hoge ambtenaar van het ministerie plaatste de AFM de nodige kanttekeningen. De brief is in handen van RTL Z.

In 2011 probeert het ministerie van Financiën te komen tot zogenoemd flankerend beleid. Het ministerie wil geen discussie meer over de omstreden compensatieregelingen die verzekeraars hebben opgetuigd, maar hoopt dat door aanvullende maatregelen klanten gemakkelijk aan goedkopere polissen kunnen worden geholpen.

De omvang van de woekerpolis-problematiek kan volgens de AFM niet genoeg worden benadrukt. Eind 2010 lopen nog 5,3 polissen die op het moment dat ze tot uitkering moeten komen voor negatieve verrassingen zorgen, zo constateert de toezichthouder. Met de uitkering kan de hypotheek niet worden afgelost of het pensioen niet aangevuld.

Het oversluiten van de polissen is dus noodzakelijk, maar ‘van consumenten kan niet worden verwacht dat zij voldoende tegenwicht kunnen bieden aan verzekeraars en andere marktpartijen’, zoals financieel adviseurs en tussenpersonen. Die hebben een belangrijke rol bij de oplossing van het probleem, maar bij de adviseurs ligt dat moeilijk.

Volgens de AFM is die adviseur nog altijd niet onafhankelijk. En bovendien zijn er ‘marktpartijen die polishouders met beleggingsverzekeringen als een doelgroep zien waar commercieel voordeel te behalen valt’. Deze ‘lijken een agressieve werkwijze te hanteren en het belang van de consument niet voorop te stellen’, constateert de AFM.

Daar komt bij dat ook een onafhankelijk advies geen garantie is voor een kwalitatief goed advies, schrijft de AFM, die twee risico’s ziet. Adviseurs die zich geconfronteerd zien met extra werkzaamheden – het repareren van woekerpolissen – zouden die werkzaamheden ‘zoveel mogelijk proberen te beperken’, omdat ze ‘geen extra inkomsten’ opleveren.

“Wij verwachten dat adviseurs pragmatisch om proberen te gaan met dit dossier door het adviesproces te vereenvoudigen, echter zodanig dat wij van mening zijn dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het advies (bijvoorbeeld door een te beperkte inventarisatie van de persoonlijke situatie van de consument.” De marktpartijen die in de advisering van woekerpolis-klanten een verdienmodel zien zouden geneigd zijn zo veel mogelijk standaard advies te geven en nauwelijks rekening houden met individuele uitgangspunten.

De brief: 

RTL Z
`