Pensioenfondsen weer gezond

'Constructief' gesprek over pensioenplan

07 november 2013 00:09 Aangepast: 06 september 2015 13:16

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft gisteravond overleg gevoerd met de oppositiefracties CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen.

Betrokkenen noemden het gesprek, waaraan ook de regeringsfracties VVD en PvdA deelnamen, na afloop 'constructief''. Dat geldt ook voor Dijsselbloem.Volgende week maandagavond wordt er verder gepraat. Het kabinet zal in de tussentijd nadenken en berekeningen maken van mogelijke oplossingen.

Enkele weken terug staakte het kabinet de behandeling van het pensioenplan in de Senaat omdat er onvoldoende steun voor bleek. De regeringsfracties VVD en PvdA hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Het pensioenvoorstel moet een bezuiniging van bijna 3 miljard opleveren, de grootste besparing uit het regeerakkoord.

Varianten doorgesproken
Volgens de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Linda Voortman (GroenLinks) zijn gisteren in het enkele uren durende onderhoud allerlei varianten doorgesproken. Dijsselbloem heeft echter nog niet duidelijk gemaakt tot welke concessies het kabinet bereid is, aldus Van Hijum.

Het pensioenplan houdt in dat de pensioenopbouw in 2015 verlaagd wordt van 2,25 naar per saldo 1,85 procent van het inkomen. Volgens het kabinet kan dat omdat iedereen voortaan later met pensioen gaat en dus langer voor zijn oudedagsvoorziening kan sparen.

Maar de oppositiefracties vinden dat de verlaging van de opbouw wel erg ver gaat. Dat geldt ook voor vakbonden en werkgevers. Zij willen dat een jaarlijkse pensioenopbouw van 2 procent mogelijk blijft.

Verlaging premies
Bovendien wil de oppositie dat de lagere pensioenopbouw gepaard gaat met een forse verlaging van de pensioenpremies. Het kabinet kan dat echter niet garanderen. Veel pensioenfondsen hebben het financieel moeilijk en voelen weinig voor een premiedaling.

Wil het kabinet aan de wensen van de oppositie tegemoet komen, dan zal dat flink wat geld kosten. Het is nog onduidelijk hoe ver het daarin wil gaan. Maar volgens Voortman geeft het kabinet na het debacle met het pensioenplan in de Senaat blijk van 'realiteitszin'. Ze noemde dat positief.

Het is opvallend dat voor het overleg niet alleen D66, SGP en ChristenUnie waren uitgenodigd, waarmee het kabinet onlangs een begrotingsakkoord sloot, maar ook CDA en GroenLinks. Die partijen namen ook deel aan het begrotingsoverleg, maar haakten gaandeweg af.

`