Het drama SNS Reaal

Dijsselbloem: Onderhandse verkoop Reaal ligt voor de hand

18 december 2013 19:54 Aangepast: 06 september 2015 13:31

Minister Dijsselbloem van Financien denkt dat een onderhandse verkoop van de verzekeringstak van SNS Reaal meer voor de hand ligt dat een beursgang of de vorming van een coöperatie, omdat de activiteiten van de verzekeraar relatief sterk gebaat zijn bij meer schaalgrootte.

Dat meldt het ministerie woensdag, na de goedkeuring van de Europese Commissie voor de nationalisatie van SNS Reaal in februari van dit jaar.

De minister denkt dat Reaal een rol kan spelen in de consolidatie die wordt verwacht in de Nederlandse verzekeringssector, vanwege de krimpende markt en de noodzaak van synergie-en schaalvoordelen. De activiteiten van Reaal, zoals individuele levensverzekeringen en pensioenen, hebben bovendien relatief veel baat bij schaal.

Bij de privatisering van de andere verzekeraar in staatshanden, ASR, heeft het kabinet gekozen voor een 'dual track', waarin zowel gekeken wordt naar een beursgang of een onderhandse verkoop.

Een mogelijke combinatie van de twee verzekeringsbedrijven bespreekt Dijsselbloem niet. De beheerder van de staatsdeelnemingen NLFI zal in maart 2014 de mogelijkheden voor een onderhandse verkoop van Reaal rapporteren. NLFI is het administratiekantoor van de Nederlandse staat dat alle genationaliseerde financiele instellingen beheert, dus ook ABN Amro en ASR.

Intussen zullen de verwevenheden van Reaal met SNS Bank zoveel mogelijk worden opgeheven, zodat Reaal als apart onderdeel verkocht kan worden. Dit betekent niet dat Reaal een zelfstandige organisatie zal worden, voegt de minister daaraan toe.

Over de geplande privatisering van SNS Bank zal de NLFI uiterlijk in de zomer van 2014 een advies uitbrengen. Met dit plan is Dijsselbloem nog een stap minder ver dan met de plannen voor ABN Amro, ASR en Reaal.

Dijsselbloem merkt ook op dat de waardering van de vastgoedportefeuille door Cushman & Wakefield, die aanleiding gaf voor de nationalisatie, door de Europese Commissie als redelijk is beoordeeld. De taxatie op basis van de economische waarde kwam uit op een veel groter verlies op de vastgoedleningen dan de taxatie naar marktwaarde. Dit grotere verlies kon door SNS Reaal onmogelijk worden opgevangen wat nationalisering noodzakelijk maakte.

De keuze van financien voor de minder gunstige waardering door Cushman & Wakefield wordt bestreden door de aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties van SNS Reaal, die hun beleggingen door de nationalisatie zagen verdampen.

Om goedkeuring te krijgen voor de staatssteun diende de Nederlandse overheid eerder dit jaar een herstructureringsplan in bij de Commissie. In dat plan worden de problematische vastgoedleningen afgesplitst van SNS Bank en de verzekeringstak Reaal apart verkocht.

Hierna blijft een meer gefocuste retailbank die levensvatbaar kan worden op de lange termijn, zonder dat de mededinging op de interne Europese markt daardoor grondig wordt verstoord stelde de Europese Commissie woensdag. De toezichthouder merkt daarbij op dat de overblijvende retailbank sinds de crisis in 2008 robuust is gebleken.

De Europese mededingingswaakhond becijferde de totale staatssteun aan SNS Reaal op iets meer dan EUR3 miljard, plus een overbruggingskrediet van ruim EUR1 miljard. Als gevolg van de onteigening leveren de aandeelhouders en de houders van hybride kapitaal een adequate bijdrage aan de kosten van de herstructurering, volgens de Commissie.

In tegenstelling tot ING Bank en ABN Amro, krijgt SNS Bank naar aanleiding van de ontvangen staatssteun daarom geen verbod om prijsleider te zijn in bepaalde markten van de mededingingsautoriteit. Zo'n verbod zou juist nadelig zijn voor de concurrentie tussen de Nederlandse banken.

RTL Z / Dow Jones

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore