Economie

Nederlanders weer ouder met pensioen

15 januari 2014 09:46 Aangepast: 06 september 2015 13:37

Nederlanders die vorig jaar met pensioen gingen waren gemiddeld 63,9 jaar oud. Ze waren daarmee bijna vier ouder dan de mensen die in 2012 met pensioen gingen. Bijna de helft van de mensen die stopten met werken was zelfs 65 jaar of ouder.

In totaal gingen vorig jaar 73.000 werknemers met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS

Groep 65 plussers groeit
Het aandeel werknemers dat tussen 60 en de 65 jaar met pensioen gaat, neemt de laatste jaren sterk af: van bijna driekwart in 2008 tot minder dan de helft in 2013. De groep die op het moment van pensionering 65 jaar of ouder is, is dit jaar voor het eerst sinds lange tijd het grootst. 

Minder 'jonge' pensionado's 
Tussen 2000 en 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd nog 61 jaar. Vanaf 2007 nam die jaarlijks toe nieuwe regels die langer doorwerken stimuleren. Hierdoor gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen.

Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde van 28 procent in 2006 tot 6 procent in 2013.

De cijfers
Vorig jaar gingen in totaal 73.000 werknemers met pensioen. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. Het aandeel werknemers dat tussen 60 en de 65 jaar met pensioen gaat, neemt de laatste jaren sterk af: van 70 procent in 2008 tot 46 procent in 2013. In dat jaar was 48 procent op het moment van pensionering 65 jaar of ouder. Deze groep is hiermee voor het eerst groter dan de groep die tussen 60 en 65 jaar met pensioen gaat.

In de periode 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd nog 61 jaar. Vanaf 2007 nam die jaarlijks toe door de invoering van regelgeving die langer doorwerken moet stimuleren. Hierdoor gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen. Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde van 28 procent in 2006 tot 6 procent in 2013.

Langer doorwerken
De cijfers laten zien dat werknemers gehoor geven aan de oproep van de overheid om langer door te werken, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie. ,,Werknemers pakken dus hun verantwoordelijkheid. Nu de overheid nog.''

Volgens Limmen blijft de overheid echter in gebreke. ,,Zo zou de overheid een flexibele AOW invoeren, de werkbonus voor laagopgeleiden verhogen en geld beschikbaar stellen voor het bevorderen van de mobiliteit van werknemers van 50 jaar en ouder. Daar is tot nu toe niets van gebleken. Dat is teleurstellend. Invoering van deze regelingen zou het langer doorwerken namelijk nog veel meer kunnen stimuleren.''

 

RTL Z
`