Economie

Pensioenwereld woedend over uitstel nieuwe pensioenwet

17 januari 2014 17:50 Aangepast: 06 september 2015 13:38

Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag bekendgemaakt dat de nieuwe FTK, een onderdeel van de pensioenwet, nog minimaal een half jaar langer op zich laat wachten. De pensioenwereld reageert verbijsterd.

Toekomstbestendig
Oorspronkelijk werd beloofd aan de Tweede Kamer om de nieuwe pensioenwet, het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) in 2013 klaar te hebben. Deze nieuwe wet gaat over het toekomstbestendig maken van de pensioenen. Gepensioneerden moeten ondermeer zeker zijn van hun koopkracht. En de strijd tussen jongeren en ouderen over hun rechten moet worden beslecht. Ook wordt gekeken hoe pensioenfondsen de pot met geld van ruim 1000 miljard euro verstandig kunnen beheren.

Na eerder uitstel tot eind januari dit jaar, vraagt Jetta Klijnsma nu weer uitstel aan de kamer. Afspraak is dat de nieuwe FTK nu voor de zomer klaar is en aan de kamer wordt aangeboden.

Ruzie in de polder
De staatssecretaris heeft vandaag een brief gestuurd met de belangrijkste redenen voor de uitstel.

De afgelopen weken heeft Sociale Zaken niet verder kunnen werken aan de nieuwe pensioenwet omdat een ander pensioenbesluit, het omstreden pensioenakkoord van vorige maand, met daarin een lagere maximale pensioenopbouw, tot veel weerstand heeft geleid. De lagere maximale opbouw van de pensioenen is vooral nadelig voor jongeren. De betrokkenen in de pensioenpolder, de vakbonden en de pensioenfondsen zijn daar niet blij mee en zetten de hakken in het zand. Klijnsma schrijft daarover:

"Op basis van overleg met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet op 18 december 2013 een brief gestuurd naar uw Kamer over een aantal nieuwe pensioenvoorstellen. Die voorstellen zijn primair gericht op de pensioenopbouw, maar raken ook het financieel toetsingskader. Welke gevolgen het overleg over de pensioenopbouw uiteindelijk zou hebben voor het financieel toetsingskader was niet te voorzien. Het wetsvoorstel voor het financieel toetsingskader heeft daarom de afgelopen weken pas op de plaats gemaakt."

“Ik heb eind december tijdens het debat over de nieuwe pensioenvoorstellen al aangegeven dat het krap zou worden om het nieuwe financieel toetsingskader nog voor 31 januari a.s. in uw Kamer te hebben liggen. Dit blijkt inderdaad niet haalbaar. Nu de nieuwe voorstellen voor de pensioenopbouw er liggen, kunnen we de laatste hand leggen aan het financieel toetsingskader. Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal ik het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar uw Kamer sturen.”

Klijnsma ziet toch invoering op 1 januari 2015:

“Als het wetsvoorstel voor het zomerreces in uw Kamer kan worden behandeld, zie ik voldoende voorbereidingstijd voor het pensioenveld en kan de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving blijven staan op 1 januari 2015.”

De pensioenfondsen, onder aanvoering van voorzitter Gerard Riemen van koepel de Pensioenfederatie, nemen stevig stelling tegen de besluiteloosheid bij het ministerie van Sociale Zaken:

Onrust
“Als er eind januari geen FTK is, dan is 1 januari 2015 niet haalbaar voor de pensioenfondsen. "We moeten alle systemen nieuw bouwen, we moeten de premie en de opbouw bepalen, we moeten communiceren naar de deelnemers, daar hebben we een jaar de tijd voor nodig”, aldus Riemen van de Pensioenfederatie tegenover RTL Z. Eerder waarschuwde de pensioenfederatie al voor voldoende tijd voor de implementatie.

De pensioenfederatie is er overigens ook helemaal niet zo gerust op dat er ook daadwerkelijk een nieuwe pensioenwet komt: “We hebben nog geen contouren en nog geen zekerheid. Niemand kent ook nog de adviezen van de landsadvocaat.  Het wordt nog een spannende situatie: de overgang van de oude naar de nieuwe situatie, hoe gaan we invaren? Er heeft nog niets van besluitvorming plaatsgevonden."

Andere betrokkenen stellen tegenover RTLZ dat ze nergens op durven te mikken: "Er is het afgelopen jaar heel veel gesproken, maar ze zijn er nog niet uit. Misschien duurt het nog wel 3 jaar voordat we een nieuwe pensioenwet hebben." "Het uitstel is ook niet echt verrassend", aldus insiders.

Klijnsma weet het zelf ook nog niet, ze schrijft daarover: “Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal ik het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar uw Kamer sturen.”

Hogere buffers, lagere pensioenen
De pensioenpolder is uiterst bezorgd over de plannen. Er wordt in ieder geval over gesproken dat de buffers van de pensioenfondsen moeten worden verhoogd om te voorkomen dat de pensioenfondsen nog een keer in de problemen komen en dan de pensioenen moeten verlagen. 

Daarover zegt Riemen: "we moeten waarschijnlijk rekenen met lagere rendementen. De premie gaat dan stijgen en het wordt ook veel moeilijker om te indexeren. Alles zal afhangen van de parameters voor de rendementen die de komende maanden worden vastgesteld. De herstelkracht zal worden beperkt".

Kljnsman schrijft daarover: "De wijze waarop het financieel toetsingskader uitwerkt is mede afhankelijk van de rekenregels voor rendementsparameters. Zoals voorgeschreven in de Pensioenwet komt er elke drie jaar een advies over deze rekenregels. De Commissie Parameters werkt momenteel aan dit advies en verwacht deze rond 1 maart a.s. aan mij te kunnen sturen. Ik ben voornemens om het wetsvoorstel ftk en de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters gelijktijdig naar uw Kamer te zenden. Op die manier kunt u een integrale afweging maken over het wetsvoorstel en de uitwerking daarvan in de praktijk.  

De pensioenfondsen pleiten voor uitstel van invoering van de nieuwe pensioenwet tot 1 juli 2015.

Lees ook ons verhaal: het is chaos in pensioenland

 

Erik Rezelman, RTL Z
`