Economie

Kredietunie Midden-Nederland zorgt voor financieringen tot 250.000 euro

22 januari 2014 17:20 Aangepast: 06 september 2015 13:40

Goed nieuws voor MKB-ondernemers in de provincie Utrecht. Ze kunnen elkaar geld gaan lenen via de Kredietunie Midden-Nederland.

Dinsdag heeft de AFM aan Kredietunie Midden-Nederland ontheffing verleend van artikel 4:3 Wet Financieel Toezicht (Wft). Het is daarmee de eerste kredietunie in Nederland met een AFM ontheffing. Door de AFM zijn voorwaarden gesteld aan de inrichting van de kredietunie en is de betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen getoetst. Mede op basis van de ontheffing heeft de Economic Board Utrecht (EBU) namens de provincie Utrecht de Kredietunie Midden-Nederland financieel ondersteund in de vorm van een lening. 

De Kredietunie Midden-Nederland is een coöperatie vereniging van, voor en door ondernemers met als doel het beschikbaar stellen van kennis en geldmiddelen aan MKB bedrijven in de provincie Utrecht en de regio’s Eemland, Gooi en de Vechtstreek. De kredietunie richt zich op MKB kredieten met een omvang tot € 250.000. De verwachting is dat maart 2014 de eerste kredieten kunnen worden verstrekt.

Zowel ondernemers die gelden en kennis ter beschikking stellen als MKB-ondernemers die hier gebruik van maken zijn lid van de coöperatie. De Kredietunie Midden- Nederland heeft geen winstoogmerk, is op democratische leest geschoeid en bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers. Zo fungeren de kredietverstrekkende leden als coach voor de kredietvragende collega’s. 

`