Economie

Schade Fyra-debacle kan 100 miljoen euro hoger uitpakken

03 april 2014 15:47 Aangepast: 06 september 2015 14:32

De schade die de Nederlandse staat leidt door het NS-debacle met de Fyra V250 kan fors hoger uitpakken dan tot dusver wordt aangenomen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk onderzoek dat het ministerie van Financiën uit heeft laten voeren.

RTL Z nam kennis van een samenvatting van het rapport. Nadat NS en NMBS besloten om de hoofdpijntrein, moest er een alternatief worden ontwikkeld voor het reizigersverkeer tussen Amsterdam en Brussel. De financiële gevolgen van het wegvallen van de V250 en het alternatief voor de reizigers werden door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu besproken in een brief aan de Kamer.

In de brief wordt melding gemaakt van het feit dat NS tussen 2013 en 2024 119 miljoen euro minder winst uit kan keren aan de eigenaar van NS, de Nederlandse staat. Maar dat bedrag is gebaseerd op een reeks aannames en een herzien business plan dat de naam Venus draagt. In dit plan wordt het alternatief voor de V250 doorgerekend, maar de doorrekening is gebaseerd op aannames.

Daarom liet Financiën het plan onderzoeken door externe deskundigen. Deze kwamen volgens Mansveld tot de conclusies dat het business plan ‘solide en plausibel’ is en dat de aannames erin ten aanzien van omzetten en kosten door NS ‘op aannemelijke wijze zijn onderbouwd’. Maar nu blijkt dat de deskundigen tegelijkertijd de nodige slagen om de arm houden.

Want ‘aan de omzetkant (en dus voor de winstgevendheid) geldt dat het business model van spoorwegen zoals NS zeer gevoelig is voor verschillen tussen geprognotiseerde en uiteindelijke gerealiseerde reizigersaantallen’. Met andere woorden: de verwachte reizigersaantallen kunnen tegenvallen en als ze tegenvallen, dan daalt ook de winstgevendheid van NS. Als gevolg daarvan, komt ook de dividenduitkering aan de staat in gevaar.

De deskundigen plaatsen een tweede kanttekening bij het bedrijfsplan Venus. Het gaat volgens hen om een aanpassing van een eerder plan dat ‘gelet op de tijdsdruk waarin één en ander tot stand moest komen’ niet op de gebruikelijke manier is opgesteld. Met andere woorden: de tijdsdruk kwam de zorgvuldigheid mogelijk niet ten goede.

De deskundigen deden ook een stresstest. In dat zogenoemde stress scenario, waarin alles tegenzit, komt de winstgevendheid van NS zo onder druk dat de staat tussen 2013 en 2024 geen 119 miljoen aan dividenden misloopt, maar nog eens 98 miljoen euro. Financiën wil verder geen toelichting geven op het onderzoek van de externe deskundigen. Ook NS zelf onthoudt zich van commentaar.

RTL Z

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`