Economie

VGZ overschrijdt norm topinkomens

02 september 2014 11:13 Aangepast: 06 september 2015 15:10

Van de vier grote Nederlandse zorgverzekeraars betaalde VGZ zijn bestuurders vorig jaar de hoogste salarissen. Twee VGZ-bestuurders verdienden 72.000 en 146.000 euro méér dan het maximum dat geldt onder de nieuwe wet die hoge beloningen in de semi-publieke sector moet voorkomen.

De meeste andere bestuurders verdienden rond het maximum. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ.

Samen hebben Achmea, VGZ, CZ en Menzis ruim 90 procent van de zorgverzekeringsmarkt in handen. Uit de beloningsgegevens van de bestuurders van de big four blijkt VGZ de absolute uitschieter. Voormalig bestuursvoorzitter Martin Duvivier verdiende vorig jaar ruim 546.000 euro. Bestuurder Rob Hillebrand verdiende bijna 472.000 euro.

Maximum
Zorgverzekeraars vallen onder de het zogenoemde ‘sectorale regime’ van de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT), die begin 2013 in werking trad. In die categorie mochten bestuurders vorig jaar maximaal 300.000 euro verdienen, exclusief sociale premies en stortingen in de pensioenpot. Inclusief die beloningscomponenten bedraagt de toegestane vergoeding ongeveer 4 ton.

Bestuurders die al in dienst waren vóórdat de wet in werking trad, vallen in principe onder een overgangsregeling. Zij mogen dus méér verdienen. Maar uit de vergelijking met de drie andere zorgverzekeraars blijkt, dat vrijwel alle bestuurders van Achmea, CZ en Menzis al onder of marginaal boven het maximum verdienden, rond de 4 ton.

Woordvoerder Mark van der Wolf van VGZ verklaart het opmerkelijke verschil uit het verleden van de zorgverzekeraar. VGZ ontstond eind 2011 uit een splitsing van verzekeringsgigant UVIT in een zorg- en een schadebedrijf. De beloningen van Duvivier en Hillebrand stammen nog uit de tijd dat zij bestuurder van de grotere combinatie waren, aldus de woordvoerder. “Onze nieuwe bestuurders zijn aangetreden nadat de WNT inging, en verdienen dus netjes onder de norm.”

Topman oververmoeid
VGZ werd afgelopen jaren geplaagd door onrust in de raad van bestuur. In 2012 vertrok bestuurder Martin Bontje als gevolg van een inkrimping van de top. In februari 2013 stapte financieel bestuurder Maurice Oostendorp over naar SNS Reaal. En eind 2012 kondigde Duvivier aan dat hij in april 2013 zou vertrekken als bestuursvoorzitter. Medebestuurder Hillebrand werd benoemd als zijn opvolger.

Maar al snel bleek Hillebrand ziek. “Als gevolg van oververmoeidheid heeft hij sinds de zomer van 2013 niet meer gewerkt”, aldus woordvoerder Van der Wolf. Uit het jaarverslag blijkt dat VGZ de overspannen bestuurder een jaar lang doorbetaalde, en daarbovenop een vertrekpremie gaf van 330.000 euro. Duvivier nam zijn taken waar tot afgelopen juni. De nieuwe raad van bestuur van VGZ bestaat uit Tom Kliphuis, Kees Hamster en Ab Klink.

Uitschieter Achmea
Opmerkelijke uitschieter bij Achmea Zorgverzekeringen was Roelof Konterman. Hij werkte vorig jaar drie maanden als voorzitter van de zorgdochter van Achmea, voordat hij promoveerde naar de raad van bestuur van Achmea Holding. In die drie maanden verdiende hij ruim 130.000 euro aan salaris, onkosten en sociale premies. Omgerekend komt dat neer op een jaarbeloning van 523.224 euro. Maar uit de kleine lettertjes blijkt dat Konterman vorig jaar ook nog eens een extra storting in zijn pensioenpot van ruim 2 ton kreeg.

Als lid van de raad van bestuur van Achmea Holding is Konterman er niet op achteruit gegaan. Omdat Achmea Holding meer is dan alleen een zorgverzekeraar, die wordt gefinancierd met publieke gelden, vallen de topbestuurders ervan niet onder de WNT. Uit het renumeratierapport valt te destilleren dat Konterman als bestuurder van Achmea een jaarsalaris van 698.000 euro verdient.

Rookgordijn Menzis
Overigens geven de data die de zorgverzekeraars in het kader van de WNT openbaar maakten, soms minder helderheid dan hun jaarverslagen. Zo laat zorgverzekeraar Menzis in de WNT-stukken de pensioenpremies onvermeld, zodat lijkt dat bestuurders Rogier van Boxtel en Ruben Wenslaar aanzienlijk minder verdienden dan hun collega’s bij VGZ, Achmea en CZ. Inclusief hun pensioenpremies komen zij echter aan vergelijkbare bedragen.

ZIE OOK ONS VERHAAL UIT 2012: Forse salarissen voor topman zorgverzekeraars

RTL Z
`