Economie

Minder actieve deelnemers bij pensioenfondsen

12 september 2014 12:10 Aangepast: 06 september 2015 15:12

Het aantal actieve werknemers dat pensioen opbouwt bij pensioenfondsen is de afgelopen jaren verder gedaald.

Eind 2013 bedroeg het aantal actieve deelnemers zo’n 5,5 miljoen personen. Een daling van 146.000 deelnemers in 1 jaar. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

De daling van het aantal actieve deelnemers hangt onder meer samen met demografische ontwikkelingen. De generatie die in de jaren 1946 t/m 1950 is geboren, sluit zijn arbeidzame leven momenteel af en gaat met pensioen.

Doordat er minder actieve deelnemers zijn, komt er ook minder pensioenpremie binnen. Als de fondsen in onderdekking komen, dan wordt ook het premiestuur botter. De pensioenfondsen kunnen de pensioenpremies wel verhogen, maar het resultaat zal steeds minder zijn doordat er minder mensen premie inleggen.

Pensioen
De overgang van actieve deelnemers naar pensioengerechtigde deelnemers blijkt ook uit de stijging van het aantal pensioenuitkeringen. Per ultimo 2013 verstrekten pensioenfondsen ruim 3,1 miljoen uitkeringen aan pensioengerechtigden. Hieronder bevonden zich 2,2 miljoen uitkeringen op grond van ouderdomspensioen, 80.000 meer dan vorig jaar. Ruim 750.000 mensen krijgen een partnerpensioen.

De stijging van het aantal gepensioneerden is al enkele jaren aan de gang. De stijging is de laatste jaren forser dan voorheen.

`