Geld en Werk

De ondernemersverklaring: de oplossing voor zzp'ers?

29 juni 2017 13:14 Aangepast: 15 oktober 2017 11:18
Beeld © Getty images

Zzp'ers leven al te lang in te grote onzekerheid door de Wet DBA. Tijd dus voor een nieuwe arbeidsovereenkomst die iedereen zekerheid biedt, vindt de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Dat de Wet DBA, die de VAR-verklaring voor zzp'ers moet vervangen, voor veel onzekerheid zorgt mag inmiddels bekend heten. Zzp'ers zeggen opdrachten te zijn kwijtgeraakt, opdrachtgevers zijn huiverig om nog zzp'ers aan te nemen omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn en de handhaving van de wet is inmiddels al meerdere keren uitgesteld.

Vroeger was het genoeg om een VAR bij de Belastingdienst aan te vragen om te bewijzen dat je echt zelfstandig was. Met de invoering van de nieuwe wet controleert de Belastingdienst op een andere manier of je wel daadwerkelijk een zelfstandige bent.

Maar die wet zorgt voor veel onzekerheid, omdat ook de opdrachtgever verantwoordelijk is als achteraf blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan en een boete kan krijgen. Daarom zijn ze huiverig om nog zzp'ers in te huren.

Nieuwe optie

Tijd dus, vindt belangenorganisatie NBBU, voor een nieuwe optie. Als het aan hen ligt gaan zzp'ers voortaan werken met een ondernemersovereenkomst, die vooraf zekerheid geeft aan alle partijen.

Vanmiddag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de problemen met de DBA. In opdracht van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken is daarom een rapport opgesteld met verschillende manieren om de relatie tussen zzp'ers en opdrachtgevers vorm te geven. Een van die varianten die daarin besproken wordt is de ondernemersverklaring, waarop het idee van de NBBU is gebaseerd. 

Vijf criteria

Zzp'ers die aan een ondernemersovereenkomst willen komen, moeten volgens het rapport voldoen aan vijf criteria:

1. Je moet ingeschreven zijn als ondernemer en een BTW-nummer hebben;
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van je werk en voor de tarieven die je hanteert;
3. Je bent zelf aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf en loopt zelf alle financiële risico's;
4. Je moet de afgelopen drie jaar steeds minimaal 1225 uur in je onderneming hebben gestoken;
5. Je moet in die drie jaar een omzet boven een nog te bepalen grens hebben gedraaid bij minimaal drie opdrachtgevers per jaar.

Met de ondernemersovereenkomst wordt zo vooraf duidelijkheid gegeven over de status van de zzp'er, die met zijn verklaring meteen ook alle verantwoordelijkheid van zijn zzp-schap op zich neemt. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever 'wordt gevrijwaard van de loonheffingen en loopt dus geen risico op boetes en naheffingen', schrijft het rapport.

Niet ver genoeg

Maar de NBBU gaat deze variant nog niet ver genoeg. "We moeten af van het oude denken over arbeidsrelaties", zegt directeur Marco Bastian. Als het aan hem ligt, zijn in de toekomst alleen de eerste drie criteria nog van belang. "Dit is een nieuwe manier om aan te tonen dat een ondernemer echt een zelfstandige is."

Die moeten verder worden uitgewerkt en vastgelegd in de wet. Als een zzp'er vervolgens kan aantonen dat hij aan die drie criteria voldoet, zou hij daarna vrij moeten zijn de onderneming te voeren zoals hij dat wil. Zonder urencriteria, omzetgrens of minimumaantal opdrachtgevers en zonder de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf vast te leggen, vindt Bastian.

Geen risico voor de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie en loopt geen enkel risico. Alleen de ondernemer is verantwoordelijk voor het feit dat hij een onderneming draait, en is dan ook degene die alle financiële risico's loopt.

De Wet DBA beoogde juist de verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eerlijker te verdelen. Maar volgens de NBBU is dat met deze variant niet langer van belang. "Het gaat er ons in essentie om dat er een overeenkomst komt die dit soort risico's op voorhand al uitsluit. Zodat de spreiding van verantwoordelijkheid niet meer relevant is", zegt woordvoerder Marcel Otto.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore