Ga naar de inhoud
Geld en Werk

Dit moet je doen bij ontslag op staande voet

Beeld © Getty

De hoofdredacteur van Nieuwe Revu werd onlangs per direct ontslagen. Wat moet je hebben uitgespookt om op staande voet ontslagen te worden en kun je er iets aan doen?

Je wordt niet zomaar op staande voet de laan uitgestuurd, daar moet je echt wel wat voor hebben gedaan. Of juist niet, natuurlijk, want als je te vaak te laat komt zonder goede reden en de bedrijfsvoering belemmert heb je ook een probleem.

Sommige werknemers worden ontslagen omdat ze alle mails met hoofdletters schreven, in rood en met uitroeptekens. Pas ook op met het gratis weggeven van een zak patat aan vrienden. Het is namelijk diefstal. Dichterbij huis is het recente ontslag van Marijn Schrijver, de hoofdredacteur van Nieuwe Revu. 

Dringende reden

Voor ontslag op staande voet moet je werkgever een 'dringende reden' hebben. Daaronder valt ontslag wegens 'verwijtbaar handelen of nalaten' van de werknemer. Dit zijn dure woorden voor onder meer misleiding, diefstal, grove belediging en bedreiging, maar ook zonder overleg vakantie opnemen. De laatste tijd zijn onheuse uitlatingen op social media ook vaak een reden.

Misschien goed om te weten: als je af en toe een privémailtje stuurt, dan is dat geen reden voor ontslag op staande voet. Maar het moet uiteraard niet te gek worden.

Niet te lang wachten met 'op staande voet'

Als je je werkgever eens even goed de waarheid hebt gezegd en hij of zij deelt je witheet mede dat dit je laatste werkdag was, dan moet jouw contract nog wel 'onverwijld' worden opgezegd. Ook moet die dringende reden 'onverwijld' aan jou worden meegedeeld.

'Onverwijld' houdt in dat je werkgever enige tijd heeft om te onderzoeken wat er is gebeurd, de werknemer om uitleg kan vragen of juridisch advies kan inwinnen. In het geval van vermeende fraude kan er nog wat tijd nodig zijn voor forensisch onderzoek, geeft Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS aan. 

Ontslag op staande voet is duidelijk anders dan een 'gewoon' ontslag. Voor een normaal ontslag geldt een aantal voorwaarden, zo moet er onder meer worden bekeken of je nog op een andere afdeling kan worden herplaatst. Bij ontslag op staande voet is daar geen sprake van.

Wat moet je doen bij ontslag op staande voet?

Zorg ervoor dat je je ontslag op staande voet zwart op wit krijgt. Zo'n brief kan er op verschillende manieren uitzien. Als je een brief voor ontslag op staande voet krijgt, schrijf dan een protestbrief, waarin je aangeeft het er niet mee eens te zijn. DAS adviseert ook om duidelijk te maken dat je bereid en beschikbaar bent om je werkzaamheden te verrichten en dat je aanspraak maakt op je salaris.

Het Juridisch loket adviseert ondertussen om niets te ondertekenen. Als je ergens mee instemt loop je het risico om je rechten te verspelen.

Ongedaan maken

Alleen de rechter kan ontslag op staande voet ongedaan maken. Voorwaarde is wel dat het ontslag onterecht is én je moet binnen twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter, dan kun je in hoger beroep gaan en zelfs cassatie instellen.

In vrijwel alle gevallen spant een werknemer een procedure aan, stellen zowel DAS als Stichting Achmea Rechtsbijstand. Hij heeft immers weinig te verliezen. Hij is zijn baan en dus inkomen kwijt en heeft geen recht op een ww-uitkering.

Minder ontslagen op staande voet

Hoeveel werknemers op staande voet worden ontslagen is lastig te achterhalen. Het UWV, het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben geen cijfers. Maar zowel bij DAS als bij Stichting Achmea Rechtsbijstand zien ze dat het aantal gevallen van ontslag op staande voet sinds 1 juli vorig jaar wat terugloopt. Dat komt doordat als de rechter een ontslag van tafel veegt dat grotere (financiële) gevolgen heeft voor de werkgever dan voorheen, zegt Besselink.

Zo kan een werknemer in het geval dat ontslag op staande voet onterecht is, drie vergoedingen eisen. Ten eerste is dat de transitievergoeding (deze kwam in de plaats van de kantonrechtersformule). Verder kan er een vergoeding worden geëist voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn, terwijl ook een 'billijke vergoeding' kan worden geëist. Deze is niet wettelijk geregeld, maar de rechter heeft hier de vrije hand.

'Meer zaken worden buiten rechtszaal opgelost'

Besselink denkt dat het aantal zaken van ontslag op staande voet dat bij de kantonrechter belandt maar het topje van de ijsberg is. Veel zaken worden volgens hem buiten de rechtszaal opgelost. Dat kan zijn als de werknemer inzet op terugkeer, terwijl dat door verziekte verhoudingen lastig is. Als er een procedure bij de rechter komt, dan trekken werkgevers vaak aan het kortste eind, aldus Besselink.

Dat komt omdat er aan veel factoren moet worden voldaan om iemand terecht op staande voet te ontslaan. Als er eentje discutabel is, dan zal de rechter vaak in het voordeel van de werknemer besluiten. Ontslag op staande voet heeft immers grote consequenties voor werknemers.

Gevolgen ontslag op staande voet

Als je terecht op staande voet wordt ontslagen dan krijg je ook meteen geen salaris meer. Ook heb je in bijna alle gevallen geen recht op een ww-uitkering, maar mogelijk wel op bijstand.

Werkgevers kunnen een schadevergoeding door de werknemer vragen als de dringende reden voor ontslag opzet of schuld was. Die vergoeding kan niet meer zijn dan het salaris dat de werkgever had gekregen als er rekening was gehouden met een opzegtermijn.

Meer op rtlz.nl: