V&D in de problemen

V&D: teleurgesteld over kort geding huurbaas

30 januari 2015 17:45 Aangepast: 06 september 2015 15:50

Warenhuisconcern V&D zegt teleurgesteld te zijn door het kort geding dat huurbaas IEF heeft aangespannen.

“We zijn erg teleurgesteld door het kort geding van IEF. Wij dachten dat we nog in de onderhandelingsfase zaten'', zegt Don Roach, CEO ai van V&D. ''Het voorstel van IEF konden wij niet accepteren, omdat het  een negatief effect zou hebben op de omzet en de winstgevendheid van V&D. Wij hebben aangegeven een tegenvoorstel te doen wat naar onze mening voor beide partijen gunstig is. We zijn op dit moment nog bezig met de afronding daarvan. We hebben nog steeds vertrouwen in een postieve uitkomst van onze gesprekken met de verhuurders.”

V&D zit flink in de financiële problemen en wil hulp van het personeel, de verhuurders en de banken. Het personeel zou per 1 februari 5,8 procent van het salaris moeten inleveren, maar dat zien de werknemers niet zitten. V&D wil bovendien minder huur betalen én vier maanden lang geen huur betalen, maar de eigenaren van het vastgoed vinden dat niks.

IEF pikt de plannen van V&D niet en gaat er hard in: in een kort geding vraagt IEF of het de panden mag ontruimen wegens wanbetaling. De huur over februari moet uiterlijk 1 februari binnen zijn, maar omdat dat op een zondag valt vindt IEF dat het geld al binnen had moeten zijn. Het gaat om meer dan tien 10 panden. IEF vraagt aan de rechter of het de panden Amsterdam-Kalverstraat, Den Haag, Utrecht en Maastricht mag ontruimen. 

 

Verklaring IEF:

"V&D en IEF Capital hebben altijd een goede relatie gehad waarin wij als verhuurder voortdurend constructief contact met V&D hadden over allerlei aangelegenheden, zoals uitbreidingen, verbouwingen, investeringen van onze zijde en het verstrekken van financieringen. V&D heeft IEF Capital steeds verzekerd dat de geruchten over slechte financiële omstandigheden niet juist waren en een verlenging van de kredieten aanstaande zou zijn.

Tien dagen geleden bleek dat niet alleen de verhuurder maar ook het personeel onjuist is voorgelicht waardoor in ieder geval IEF Capital substantiële schade lijdt. Naar aanleiding van de eenzijdige aankondiging van V&D dat zij niet langer bereid was de komende 4 maanden de huurverplichtingen te voldoen en daarna een substantiële huurverlaging te willen, is IEF Capital met V&D in gesprek gegaan en heeft voorgesteld dat V&D bepaalde gehuurde meters voortijdig beëindigt.

IEF Capital heeft, ondanks de zeer late berichtgeving van V&D, ook in de avonduren en gedurende het weekend met V&D intensief overlegd over voortijdige beëindiging van gedeelten van de gehuurde panden. IEF Capital heeft een, met V&D besproken, voorstel uitgebracht waarin V&D bepaalde gedeeltes van een aantal winkels voortijdig zou opzeggen, waardoor zij al haar vestigingen (ook die op de voor haar zo belangrijke prime locations als Amsterdam, Den Haag en Utrecht) tegen lagere huisvestingslasten kan open houden en het personeel kan behouden.

Ondanks dat de V&D onderhandelaars tevreden waren over de bereidheid van IEF Capital op zo'n korte termijn positief mee te werken aan het zoeken van oplossingen voor de korte en lange termijn, hebben de aandeelhouders in Amerika besloten hier niet op in te gaan. IEF Capital betreurt dit zeer en ziet derhalve geen andere oplossing dan in een kortgeding ontruiming van haar winkels te vorderen. Het financiële belang is erg groot voor IEF Capital en zij wenst zo snel mogelijk in staat te zijn de panden aan andere partijen te verhuren teneinde de schade voor IEF Capital zoveel mogelijk te beperken.”

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore