Geld en Werk

Christine Lagarde waarschuwt politici: 'De economische taart moet groter'

03 april 2017 22:47 Aangepast: 03 april 2017 23:11
Beeld © Getty Images

Als overheden niet drastische stappen nemen om economische productiviteit te verhogen, zullen levensstandaarden wereldwijd in gevaar komen. Die waarschuwing komt van IMF-topvrouw Christine Lagarde. "De economische taart moet substantieel groeien zodat er voor iedereen grotere stukken overblijven."

Lagarde richtte zich vanavond tijdens een toespraak in Washington tot beleidsmakers wereldwijd. Ze deed hen concrete voorstellen over investeringen in onderwijs, toenemende internationale handel, het verkleinen van de bureaucratie en het stimuleren van research en development investeringen bij bedrijven. "Achteroverleunen en wachten tot kunstmatige intelligentie of andere technologie de productie gaat aanjagen is simpelweg geen optie."

Volgens recent IMF-onderzoek houden drie factoren productiviteitsgroei flink tegen: afgenomen internationale handel, vergrijzing en de nog altijd diepe littekens die de financiële crisis achterliet. "We zijn tot de berekening gekomen dat als de crisis er niet was geweest het BBP van ontwikkelde economieën vijf procent hoger zou liggen."

Onvervalst liberaal

Als het uitblijven van die groei niet wordt gecompenseerd, brengt dat grote risico’s met zich mee die sociale stabiliteit en gelijkheid in gevaar brengen. "De motor van vooruitgang is vertraagd in de afgelopen jaren, met negatieve consequenties voor groei en inkomens als gevolg."

Haar pakket aan oplossingen is onvervalst liberaal. Naast een pleidooi voor investeren in onderwijs en het aanjagen van wetenschappelijk onderzoek, riep ze op tot meer internationale handel. "Ik ben ten stelligste overtuigd dat het verstevigen van handel tot groei zal leiden, onzekerheid zal wegnemen en productiviteit een boost zal geven."

Donald Trump

Die woorden sprak ze uit op kleine afstand van waar Donald Trump sinds begin dit jaar zetelt als president van de Verenigde Staten. Hij pleit, samen met andere Westerse rechtspopulisten, voor protectionisme en het voorop zetten van eigen, nationale, belangen. Dat Lagarde zich nadrukkelijk tot beleidsmakers en politici richtte lijkt hier een antwoord op.

"Ook wij weten dat technologische ontwikkelingen, handel en hervormingen hebben geleid tot baanverlies in krimpende sectoren", zegt Lagarde. "Uiteraard is dit gebeurd bij laaggeschoolde arbeiders die buitensporig hebben geleden. Hen moeten we helpen met gerichte onderwijsprogramma’s, trainingen en baanstimulansen."

Vluchtelingen

Eenzelfde pleidooi hield ze in de richting van landen die grote hoeveelheden migranten moeten absorberen. "Hen effectief integreren zal leiden tot een jongere en meer dynamische beroepspopulatie, met groei en productiviteit tot gevolg."

Waar Lagarde en Trump elkaar wellicht wel zullen vinden, is een roep om het mes te zetten in regelgeving die ondernemers remt. "Wij van het IMF geloven dat alle overheden meer moeten doen om de ondernemersgeest te bevrijden. Onnodige remmingen op onderlinge concurrentie zullen moeten worden opgeheven, net als onnodige bureaucratie."

Optimisme

Zolang dat gepaard gaat met grote onderwijsinvesteringen en hogere private investeringen in onderzoek, komt het volgens Lagarde wel goed. "Vandaag aanschouwen we de technologische revolutie. Dat belooft veel voor hogere productiviteit en betere levensstandaarden."

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore