Geld en Werk

Hoe wordt het werkloosheidscijfer eigenlijk gemeten?

18 mei 2017 13:53 Aangepast: 15 oktober 2017 11:18
Beeld © ANP

'De werkloosheid daalt opnieuw', kopte het CBS vanmorgen. Maar hoe worden die cijfers eigenlijk gemeten? De cijfers achter de werkloosheidscijfers.

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8000 mensen per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april uit op 456.000, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Tegelijkertijd nam het aantal mensen met betaald werk in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9000 per maand toe, met 1000 personen meer dan dat het aantal werklozen daalde.

Hoe hangen die cijfers met elkaar samen?

Drie 'arbeidsposities'

Het CBS onderscheidt niet twee, maar drie zogenaamde arbeidsposities: de werkzame beroepsbevolking, de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Of: mensen met een baan, mensen zonder baan en mensen die niet meedoen op de arbeidsmarkt.

Niet iedereen die geen deel uitmaakt van de werkzame beroepsbevolking (werkt meer dan 1 uur per week) wordt automatisch geteld als werkloos. Daarvoor moet je voldoen aan twee extra voorwaarden: je moet in de afgelopen twee weken op zoek zijn geweest naar werk en direct aan de slag kunnen.

Wanneer je niet kunt of wilt werken, maar wel tussen de 15 en 75 jaar oud bent, val je onder de niet-beroepsbevolking.

Stromen

Om nu de werkloosheidscijfers te bepalen, moet gekeken worden naar de stromen tussen alle drie die arbeidsposities. We beginnen met de stromen tussen de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking:

Thumbnail

Zo'n 77.000 mensen werden de afgelopen drie maanden werkloos en 120.000 mensen vinden vanuit een positie als werkloze een baan. Een positief verschil van 43.000. Maar niet iedereen die zijn baan verliest, wordt werkloos. Mensen gaan met pensioen of worden arbeidsongeschikt, en daarmee komen ze terecht in de niet-beroepsbevolking.

Andersom zijn er ook mensen die vanuit de niet-beroepsbevolking meteen de arbeidsmarkt betreden. Studenten, bijvoorbeeld, of herintredende moeders. Zij slaan het stadium van werkloosheid over.

En deze twee groepen zijn veel groter:

Thumbnail

De afgelopen drie maanden verlieten 190.000 mensen de arbeidsmarkt en maakten ook niet langer deel uit van de beroepsbevolking. 175.000 traden juist toe. Een negatief verschil van 15.000.

Ten slotte zijn er de mensen die bewegen tussen de werkloze beroepsbevolking en de niet-werkzame beroepsbevolking. Dat zijn de mensen die ontmoedigd raken van hun zoektocht naar werk en de beroepsbevolking verlaten, en aan de andere kant de mensen die weliswaar niet direct aan het werk gaan, maar die wel weer kansen zien op de arbeidsmarkt.

Thumbnail

Waar 152.000 mensen de beroepsbevolking de afgelopen drie maanden vanuit een werkloze positie verlieten, zagen 171.000 weer nieuwe kansen: zij gingen vanuit de niet-beroepsbevolking de werkloosheid in: op zoek naar werk dus. Een positief verschil van 19.000. 

In totaal kwamen er 346.000 mensen bij in de beroepsbevolking. Dat zijn die 171.000 hierboven genoemde nieuwe werkzoekers plus nog eens 175.000 mensen die direct een baan vonden. En er gingen 342.000 juist uit de beroepsbevolking. Netto groeide de beroepsbevolking dus met 4000 mensen.

Liever kijken dan lezen?

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore