Ga naar de inhoud
Onderwijs

Minder zittenblijvers, hogere cijfers op protestantse middelbare scholen

Beeld © ANP

Leerlingen op protestantse middelbare scholen halen hogere eindexamencijfers én blijven ook nog eens minder vaak zitten dan leerlingen op openbare scholen. Dat blijkt uit het onderzoek naar middelbare scholen van RTL Nieuws.

ZIE OOK: Bekijk hier hoe goed jouw middelbare school scoort

RTL Nieuws onderzocht de prestaties van middelbare scholen. Dit jaar keek de onderzoeksredactie niet alleen naar eindexamencijfers, maar ook naar andere zaken, zoals zittenblijvers en het onderwijsniveau van de leerlingen.

Rapportcijfers

Op ieder van deze punten kregen de scholen een rapportcijfer. Scholen die het in vergelijking met de rest van Nederland heel goed doen, kregen een hoog cijfer; scholen die het ten opzichte van de rest slecht doen een laag cijfer. Leer hier meer over de berekening van de rapportcijfers.

De protestantse scholen bleken het op alle onderzochte gebieden beter te doen dan openbare. Openbare scholen scoren gemiddeld 0,1 punt lager op de RTL-rapportcijfers dan protestantse scholen.

Ook rooms-katholieke en algemeen bijzondere scholen doen het gemiddeld iets slechter dan de protestantse. Algemeen bijzondere scholen zijn scholen die niet godsdienstig zijn, maar wel een bepaald pedagogisch uitgangspunt hebben, zoals Dalton- en Jenaplanscholen.

Strikt schoolklimaat

Volgens hoogleraar Onderwijskunde Sjoerd Karsten kan het succes van de protestants-christelijke scholen verklaard worden door de manier waarop zij lesgeven. Karstens zegt dat het schoolklimaat er vaak strikter is. “Men houdt bijvoorbeeld veel beter toezicht op op tijd komen en niet verzuimen. Dit beleid wordt gesteund door de ouders, die hier dan ook niet tegenin gaan. Dat is bevorderend voor het leerklimaat.”

Openbaar, rooms-katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder zijn de vier meestvoorkomende levensovertuigingen van middelbare scholen. Samen vormen zij 80 procent van de scholen.

Als je kijkt naar de andere godsdiensten, dan vallen gereformeerde en reformatorische scholen op. Hier zijn er bij beide minder dan twintig van, maar zij doen het nog beter dan de algemene protestants-christelijke scholen. De gereformeerden halen gemiddeld 0,5 punt hoger dan de protestants christelijke, en de reformatorische gemiddeld 0,1 punt.

Scholenonderzoek

RTL Nieuws onderzocht middelbare scholen op vier onderdelen. Dit is het eindexamen, zittenblijvers bovenbouw, zittenblijvers onderbouw en het niveau in leerjaar drie ten opzichte van het basisschooladvies. Voor ieder van deze punten kregen scholen een rapportcijfer.

Bij de vergelijking van de verschillende godsdiensten zijn alleen scholen die op alle vier de onderdelen een score hebben meegenomen. Dit betekende bijvoorbeeld dat we de twee Nederlandse islamitische middelbare scholen niet konden meenemen. Zij bestaan nog niet lang genoeg of hadden in een aantal jaren te weinig leerlingen om een betrouwbaar cijfer te berekenen.

Wil je weten hoe jouw middelbare school presteert? Kijk dan hier.