Ga naar de inhoud
Onderwijs

Hoe vergelijkt RTL Nieuws de prestaties van middelbare scholen?

Het wisselt flink per school hoeveel aandacht er is voor ons koloniale verleden. Beeld © ANP

De rapportcijfers van RTL Nieuws geven geen 'ranglijst', maar laten zien hoe een school presteert ten opzichte van andere vergelijkbare scholen. Lees hier hoe we de onderwijsprestaties van middelbare scholen in kaart hebben gebracht.

Op deze pagina kun je de onderwijsprestaties van middelbare scholen bekijken. Naast de ruwe cijfers staan hier ook de RTL Nieuws-rapportcijfers. Hier leggen we uit hoe die zijn berekend.

Is er nu een ranglijst van middelbare scholen?

Nee. RTL Nieuws heeft de informatie over vier objectief meetbare onderwijsprestaties onderzocht en hier rapportcijfers aan gehangen. Dit maakt het makkelijker om scholen op deze vier punten te vergelijken. Natuurlijk zijn er nog meer onderdelen die van belang zijn bij de kwaliteit van een middelbare school. Om deze reden hebben wij ook de link naar de website van de inspectie geplaatst op de scholenpagina's. Op de site van de inspectie zijn uitgebreidere beoordelingen van scholen te vinden.  

Wat vertellen de RTL Nieuws-rapportcijfers?

De rapportcijfers laten zien hoe goed een school het doet ten opzichte van andere vergelijkbare scholen in Nederland. RTL Nieuws heeft een rapportcijfer gegeven voor vier verschillende onderwijsprestaties.

Deze vier punten komen uit het Onderwijsresultatenmodel van de Onderwijsinspectie. De vier onderwijsprestaties zijn:

  • niveau in derde leerjaar ten opzichte van basisschooladvies
  • doorstroomsnelheid onderbouw
  • doorstroomsnelheid bovenbouw
  • eindexamencijfers

De inspectie gebruikt het Onderwijsresultatenmodel om de kwaliteit van scholen in de gaten te houden. Voor iedere school gelden normen waaraan ze moeten voldoen.

De inspectienormen zijn niet gelijk voor iedere school. Ze zijn afhankelijk van de niveaus die op een school worden aangeboden, maar ook van het aantal leerlingen uit arme wijken en het aantal leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

RTL Nieuws heeft gekeken hoeveel een school afwijkt van de door de inspectie gestelde norm. Een school die gemiddeld afwijkt van de norm krijgt het rapportcijfer 7. Lees hier hoe de cijfers precies zijn berekend. 

Hoe kan het dat ik mijn school niet kan vinden?

Van scholen die in de afgelopen paar jaar zijn opgericht, zijn vaak nog onvoldoende gegevens beschikbaar om een betrouwbaar cijfer te geven. Deze scholen ontbreken daarom. Ook als een school heel weinig leerlingen heeft, staat de school niet in het overzicht. De inspectie publiceert in verband met de privacy van de leerlingen geen cijfers als er maar een paar mensen op een school zitten.

Daarnaast is er geen Onderwijsresultatenmodel voor het praktijkonderwijs. Om deze reden zijn geen rapportcijfers voor het praktijkonderwijs beschikbaar.

Wat voegen de cijfers van RTL Nieuws toe aan de bestaande vergelijkingssites?

Het rapportcijfer van RTL Nieuws maakt het makkelijker om te zien of een school goed presteert in vergelijking met andere scholen. RTL Nieuws kijkt niet alleen naar de ruwe cijfers, maar houdt ook rekening met het type leerlingen dat naar een school gaat.

Daarnaast zijn alle cijfers van RTL Nieuws gebaseerd op gemiddelden over meerdere jaren. Dit zorgt ervoor dat een jaar met veel uitzonderlijk goede of slechte leerlingen er niet direct toe leidt dat een school een heel hoog of heel laag cijfer krijgt.

Er klopt iets niet in de tool, kunnen jullie dat aanpassen?

De tool is met de grootste zorg samengesteld op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie. Als er toch fouten in zitten, laat ons dat dan weten via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl. De tool wordt dan aangepast.

Bron: RTL Nieuws / Shannon Bakker