RTL Boulevard

Komen de coronaversoepelingen iets te vroeg?

De laatste tijd lijkt het wel alsof corona al lang en breed de wereld uit is. Maar hoe graag we het ook willen, we zijn nog steeds niet van het virus af. Gaan de versoepelingen dan ook niet te snel in?

20 juni 2021 19:20