Ga naar de inhoud
Misdaad

‘Advocaten in zaak Ridouan Taghi lekten geheime informatie’

Topcrimineel Ridouan Taghi Beeld © Politie

Meerdere advocaten in het proces tegen de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi worden beschuldigd van het lekken van informatie, het spreken met derden tijdens beperkingen en het aannemen van grote bedragen cash. Dat blijkt uit dossierstukken die in handen zijn van verschillende media, waaronder RTL Boulevard.

Uit de berichten blijkt volgens De Telegraaf dat de advocaten als ‘boodschappenjongens’ van topcriminelen lijken te fungeren. Ze zouden daarvoor door de organisatie van Taghi worden betaald. In een proces-verbaal van bevindingen, ter grootte van 67 pagina’s, wordt breed uiteengezet wat er wordt besproken tussen de criminelen. De Dienst Landelijke Recherche heeft die zogenoemde versleutelde PGP-berichten geïnterpreteerd en de bevindingen opgeschreven.

Politie en OM stuiten op explosieve informatie Marengo-onderzoek

10:18
Khalid
Lees meer:
Khalid Kasem genoemd als advocaat die aan Taghi heeft gelekt

Advocaten beschuldigd

Een aantal advocaten, waaronder Nico Meijering, Leon van Kleef en Christian Flokstra van het advocatenkantoor Ficq & Partners, maar ook andere advocaten zoals Khalid Kasem en Yassine Bouchikhi zouden een dubieuze rol kunnen spelen. Er zou voortdurend geheime en gevoelige informatie zijn gedeeld met derden, terwijl deze informatie nog strikt geheim was. De verdachten zaten op dat moment in zogenoemde beperkingen en mochten met niemand anders dan hun advocaat contact hebben.

Kroongetuige Nabil B. verklaarde eerder tegen de politie: “Ik heb ook vernomen dat … (naam advocaat bekend bij de redactie) heel veel jongens in de zaak heeft meegenomen. Ik weet dat … plat is, die heeft een briefje gekregen van: hé als je je bek niet houdt dat die en die wordt omgelegd. (…) Ik weet sowieso dat bepaalde raadslieden zo lek zijn als een mandje”, verklaart Nabil B. De vele berichten schetsen het beeld dat de regels voor advocaten zeer regelmatig zijn overtreden. Een doodzonde in de advocatuur als dit blijkt te kloppen, zeggen zowel misdaadjournalisten als advocaten.  

'Kroongetuige
Lees ook:
'Kroongetuige Nabil B. weigert medewerking in zaak Taghi'

Het Parool

In de berichten van onder andere Ridouan Taghi en zijn handlangers staat beschreven hoe ze informatie uit het onderzoek proberen te achterhalen. Zo willen de criminelen exact weten waar bepaalde wapens zijn gevonden. Ook wordt duidelijk dat niet alle advocaten willen meewerken aan de dubieuze gang van zaken, zo schrijft ook Het Parool. In het bericht staat: “Sir sorry die kkkkkkkk advo zij weer helemaal niks k heb zin om daar tegaan naar hem en hem voor zijn kop teknallen zo erg sir vieze hond egt.” Drie dagen later blijkt de advocaat van de zaak te zijn gehaald en heeft de verdachte Christian Flokstra, van het kantoor Ficq & Partners, als nieuwe advocaat.

Opnieuw
Lees meer:
Opnieuw consternatie en ruzie in Taghi-zaak

Uit de berichten blijkt dat de advocaten van het kantoor van Bénédicte Ficq populair zijn onder de criminelen uit de organisatie van Ridouan Taghi. “Die Nico Meijering wat kost tie deze doe alle die grootte zaken van die liq sir in nl”, schrijft één van de verdachten. Wanneer het kantoor de opdracht heeft gegeven, komt een zus van een van de verdachten volgens Het Parool in beeld. Zij moet informatie halen bij het kantoor.

Ook valt in de berichten te lezen dat Meijering, Flokstra en Van Kleef pas willen praten met andere advocaten ‘na beperkingen’. Daarentegen wordt zelfs over bedreiging gesproken als bepaalde verdachten niet willen overstappen naar de advocaten die goed liggen bij de vermeende criminele groepering. Ridouan Taghi’s broer Morad schrijft volgens Het Parool aan hoofdverdachte Mario R. over het overstappen van verdachte naar een andere advocaat: “Als die overstapt naar onze advo krijgen we dan alles door van wat ie heeft gezegd en door heeft gespeeld van zijn advo.”

Ridouan
Lees ook:
Ridouan Taghi opnieuw niet in rechtbank tijdens eigen proces

Khalid Kasem

Ook het bericht over Khalid Kasem, dat al eerder naar buiten kwam via het Algemeen Dagblad, komt voor in het proces-verbaal. Verdachte Zakaria El H. stuurt naar Taghi: “Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa.” Devil is de bijnaam van Werner E., een van de personen uit de vermeende organisatie van Taghi. Met het ‘broertje van mussa’ wordt advocaat Khalid Kasem bedoeld, die Werner E. kort heeft bijgestaan als raadsman. De politie interpreteert het bericht, zo blijkt nu in het AD, als volgt: “Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen.”

Volgens Kasem staat er wat zijn persoon betreft ‘niets nieuws’ in het proces-verbaal en blijft hij achter zijn eerdere volledige ontkenning staan. Hij zegt het onderzoek van de Deken van de Orde van Advocaten met vertrouwen af te wachten.

Advocaat
Lees ook:
Advocaat Inez Weski: 'Taghi is mishandeld'

Het kantoor Ficq & Partners, waar Meijering, Flokstra en Van Kleef partners zijn, reageert als volgt:

“Ons kantoor heeft kennis genomen van de inhoud van het proces-verbaal in de zaak 26Marengo. Met dat proces-verbaal opent het Openbaar Ministerie (OM) de aanval op meerdere advocaten, waaronder een aantal van ons kantoor. In dit kader zien wij een sterk verband met de problemen die zich op dit moment opstapelen rondom de kroongetuige in deze zaak; de bliksem moet worden afgeleid.

Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsverplichting kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de PGP-berichten. Het OM weet dat ook. Desondanks kiest het OM er voor deze PGP-berichten rauwelijks aan de stukken toe te voegen en daar een suggestieve en schadelijke duiding aan te geven in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal is vervolgens ruim verspreid. Daarbij is nagelaten betrokkenen in de gelegenheid te stellen een standpunt in te nemen. Ook is geen klacht ingediend tegen betrokken advocaten bij de Deken. Wij hebben deze werkwijze eerder gezien in soortgelijke zaken.

Relevant is daarnaast dat het PGP-communicatie betreft tussen derden. Hier vergaande suggesties of zelfs conclusies aan verbinden is uiterst risicovol. Een goed deel van de door de recherche opgenomen suggesties en conclusies is - voor zover wij kunnen inschatten - ook aantoonbaar onjuist. Dat begint al bij het feit dat mr. Meijering op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de rechtsbijstand door ons kantoor in de zaak 26Koper.

In algemene zin kunnen wij echter verzekeren dat tijdens beperkingen altijd in de pas wordt gelopen met de gedragsregels. Dit geldt ook voor eventuele financiële afspraken en het respecteren van de geheimhouding. Zaaksinhoudelijk is in de zaak 26Koper ook nooit méér aan de buitenwereld prijsgegeven dan het OM publiekelijk al had gedaan. Wij wijzen daarbij op verschillende persberichten en mediapublicaties die in de dagen na de aanhoudingen in 26Koper zijn verschijnen. Hieruit blijkt onder andere dat verdenkingen en concrete onderzoeksrichtingen publiekelijk bekend worden gemaakt door de politie en het OM. Tevens wijzen wij er op dat in de bewuste PGP-communicatie juist te lezen is dat meerdere malen wordt aangegeven dat tijdens de beperkingen geen nadere zaaksinhoudelijke informatie wordt verstrekt. Hetzelfde geldt voor zaaksinhoudelijk overleg met advocaten van medeverdachten.

Bovendien is het een misvatting te veronderstellen dat tijdens de beperkingen niet met familie en relaties gesproken zou mogen worden en dat na de beperkingen op verzoek - en dus met toestemming van cliënten - geen informatie gedeeld kan worden met derden indien daar een belang voor cliënten ligt.

Inmiddels hebben wij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten ingelicht en medegedeeld dat wij uiteraard bereid zijn om onder de vereiste vertrouwelijkheid een nadere toelichting te geven. Tevens hebben wij de Deken verzocht om ondersteuning in deze zoveelste aanval vanuit het Openbaar Ministerie op de strafrechtadvocatuur.”

John
Lees ook:
John van den Heuvel komt met onthullende serie over mocro maffia

Advocaat Yassine Bouchikhi reageert als volgt:

“In de onlangs aan het dossier gevoegde nieuwe stukken waaraan u refereert in uw app-bericht en die kennelijk in uw bezit zijn, wordt op zijn zachtst gezegd de suggestie gewekt dat een aantal advocaten zich als boodschappenjongens laat gebruiken door de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi. Dit zou met name hebben plaatsgevonden, aldus het pv, nadat de politie-inval en arrestaties in het kader van onderzoek 26Koper waren verricht.

Voor een goed begrip hoe zulke kwesties lopen en volgens mij weet u dat als geen ander, moet ik u erop wijzen dat het door u ontvangen proces-verbaal waaraan u refereert, met name niet rept over allerhande perspublicaties in de media, zowel digitaal als in (papieren) kranten en televisie, welke reeds de informatie bevatten waaraan Ennetdot.com PGP-berichten – waarvan de rechtmatigheid van de verkrijging overigens nog steeds ter discussie staat – terug te vinden valt.

Het zou dan ook getuigen, in mijn optiek, van zogenoemde stoeptegeljournalistiek wanneer dit proces-verbaal, dat naar zeggen is opgesteld ter verificatie c.q. falsificatie van de verklaringen van kroongetuige Nabil B., de waarde zou worden toegedicht die het onderzoeksteam Marengo evenals het Openbaar Ministerie daaraan graag zouden willen toedichten.

Zonder hiermee de indruk te willen wekken dat het een limitatieve opsomming betreft van mediaberichtgeving rondom de aanhoudingen van- en doorzoekingen voorafgaande en tijdens de beperkingen bij de verdachten in onderzoek 26Koper, moet het mij van het hart dat de „stoeptegel-strategie” van politie en justitie zoals thans aan de orde in een ware trial by media ontegenzeggelijk in mijn optiek alsnog zal moeten leiden tot een degelijk onderzoek naar het lekken van informatie door politie en justitie tijdens en voorafgaande aan de beperkingen in 26Koper en thans ook nog in 26Marengo. Dit onderzoek is noodzakelijk teneinde een afweging te kunnen maken wie waar zou hebben gelekt.

De „embedded press” mag – ook dat is u niet onbekend – vaak mee op „missies” van politie en justitie die onder embargo vallen en waarin de verdachten veelal in beperkingen geraken. Het is niet raar dat belanghebbenden en/of familie daarover vragen stellen aan advocaten. Evenwel zijn zij dan al gevoed door de zijdens politie en justitie gelekte informatie. Het getuigt dan ook uitdrukkelijk van vals spel wanneer de beschuldigende vinger richting advocatuur, meer in bijzonder mijn persoon, vervolgens misbruikt worden om „het gelijk„ van justitie en politie vijf jaar na dato bevestigt te zien door een niet eens half bakken proces-verbaal. De gratuite beschuldigingen aan mijn adres, werp ik in ieder geval verre van mij.

Op uw vraag wat ik zijn algemeenheid vind van gedrag van advocaten, zoals in de PGP-gesprekken en door de kroongetuige beschreven, bericht ik u dat de regelgeving ter zake duidelijk is en dat ik mij daaraan altijd conformeer.”

John
Lees ook:
John van den Heuvel spreekt zussen van kroongetuige Nabil B.

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. reageren als volgt:

“Eens temeer blijkt de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de kroongetuige. Hij heeft verklaard dat de advocaten in zaken als 26Koper dossiers van aangehouden verdachten doorsturen en deze dan terecht komen bij de organisatie van Riduan Taghi. Cliënt verklaarde dat die verdachten in de cel daar hun toestemming voor geven.

In eerste instantie voor hun eigen veiligheid. Om te laten merken dat je niet met justitie meewerkt. Nabil B. verklaarde dat het een select groepje is dat die dossiers gelezen heeft. Hij ging er van uit dat sowieso Riduan Taghi, Said Razzouki en Mao Romo die dossiers wel gelezen hebben. Hij heeft hier specifiek over verklaard. Nu komt door PGP berichten die justitie heeft uit dat zijn verklaringen kloppen.

Voor ons is dit niets nieuws. We zien en merken dit al lange tijd, vooral in zaken als deze. Wij vragen ons af in hoeverre advocaten die zo handelen nog in staat zijn om onafhankelijk hun werk te doen.

Dat alles nog los van de gevaren die zo’n handelwijze voor anderen met zich mee kan brengen. Wij vonden het ook stuitend te lezen dat advocaten die in de piketfase en tijdens de bewaring – als er beperkingen zijn – niet op tijd opzij stappen voor voorkeursadvocaten van de organisatie en niet meewerken, het risico lopen geliquideerd te worden.”