Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

RTL | Volg het nieuws terwijl het gebeurt

13 juni 2018

Gezakt.. Wat nu?

D-Day vandaag voor alle Nederlandse eindexamenkandidaten. Ruim 200.000 scholieren kregen te horen of ze geslaagd of gezakt zijn. De afgelopen jaren hoorde steeds rond 92 a 93 procent van de eindexamenkandidaten dat zij geslaagd zijn. En 7 of 8 procent kreeg dus minder goed nieuws, oftewel: gezakt! En als je dan gezakt bent, wat kun je dan het beste doen om de pijn te verzachten?

Topnieuws