Ga naar de inhoud
Rijkdomsgrens

Kun je te rijk zijn? 'Met 2,2 miljoen kun je echt niet zó veel'

Beeld ter illustratie Beeld © Getty Images

Terwijl mensen met een kleine beurs in Nederland steeds minder te besteden hebben, worden de rijken juist steeds rijker. Kortom: de ongelijkheid in ons land neemt toe. Zogenoemde limitaristen vinden daarom dat er een grens gesteld moet worden aan hoe rijk iemand mag zijn. "Op een gegeven moment voegt extra vermogen niets meer toe aan je kwaliteit van leven."

Het vermogen van de rijke Nederlanders groeide in 2022 met bijna 5 procent. Nog nooit hadden we zoveel miljardairs, namelijk 47. En de allerrijksten waren ook nog nooit zo rijk. De 500 allerrijksten bezitten in totaal een recordbedrag van 230 miljard euro. Zij bezitten allemaal een vermogen van meer dan 120 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het tijdschrift Quote.

Limitarist

Hoog tijd voor een rijkdomsgrens, vinden sommige mensen, waaronder Dick Timmer. Hij is niet alleen politiek filosoof, maar noemt zichzelf ook limitarist. "Het limitarisme begon zo'n tien jaar geleden", vertelt hij. "We willen armoede bestrijden en zorgen voor politieke gelijkheid. En dat de rijken bijdragen aan de lasten van klimaatverandering."

Twee
Lees ook:
Twee huizen en een half miljoen? Dan ben je 'te rijk'

De grens ligt wat hem betreft bij 2,2 miljoen euro. "Uit onderzoek blijkt dat dat de grens is waarbij méér vermogen niet meer iets toevoegt aan je kwaliteit van leven. Je hebt dan genoeg, maar niet te veel."

Tegengeluid

"Een absurd idee", vindt Paul van Riessen, hoofdredacteur Quote. "De grens van 2,2 miljoen is veel te laag. Daar kun je echt nog niet zó veel mee."

Hij denkt dat zo'n rijkdomsgrens überhaupt niet bevorderlijk is. "Mensen hebben een bepaald beloningssysteem nodig om in beweging te komen. Een financiële prikkel. Ze moeten zien wat ze kunnen bereiken. Die beloning haal je weg door zo'n grens in te stellen. Het is net alsof je tegen een sporter zegt: je mag naar de Olympische Spelen, maar je kunt alleen zilver winnen."

Totale vermogen

In 2021 bedroeg het totale vermogen van de Nederlandse huishoudens 2073 miljard euro. Daarvan was bijna zestig procent (1217 miljard euro) in handen van de tien procent meest vermogende huishoudens. 

Bron: CBS

Prikkel om te werken

Timmer gelooft wel in een beloningssysteem, maar denkt dat de prikkel om hard te werken nu al ontbreekt. "De belasting op vermogen is heel erg laag en op inkomens heel erg hoog. Er bestaat nu een soort van natuurwet die zegt dat mensen maar heel erg rijk moeten worden in plaats van te werken."

"De ongelijkheid van nu is historisch gezien ongekend", gaat de politiek filosoof verder. "Extreme ongelijkheid gaat niet zozeer over het precieze gat tussen arm en rijk. Het gaat erover dat er mensen zijn die echt veel te weinig hebben, terwijl andere mensen veel meer bezitten dan ze nodig hebben. Dat is niet alleen schrijnend, het is ook echt onrechtvaardig."

Volgens Van Riessen vergeten mensen vaak dat rijken hun miljoenen niet allemaal op hun bankrekening hebben staan. "Het zit vaak vast in bedrijven."

Hij denkt niet dat de rijkdomsgrens er ooit gaat komen. "Er zit een communistisch systeem achter. En in communistische landen zijn mensen echt niet altijd even gelukkig."

Wanneer ben je écht rijk?