Stemmen

Klimaatspijbelaar? Boomer? Wat wordt het woord van het jaar 2019?

10 december 2019 17:06 Aangepast: 10 december 2019 17:18
Klimaatspijbelaars Beeld © ANP Foto

Vanaf vandaag kan er weer worden gestemd op het Woord van het Jaar van Van Dale. Op dinsdag 17 december weten we of het 'toetertrouwstoet', 'luchtvluchteling' of een van de zeventien andere genomineerde woorden wordt.

Van alle nieuwe woorden die Van Dale dit jaar kreeg ingestuurd, zijn er inmiddels negentien genomineerd om volgende week uitgeroepen te worden tot het Woord van het Jaar 2019. Van Dale Uitgevers noemt 'leuke nieuwkomers' als bezorgschaamte, stekkersubsidie, klimaatdrammer en verthuizen.

Milieuwoorden

Er staan opvallend veel woorden op de shortlist die iets met het milieu te maken hebben, zoals klimaatspijbelaar, klimaatdrammer, vleeswroeging, ecopopulisme en bezorgschaamte.

Miniatuurvoorbeeld
Lees meer:

December is lijstjesmaand: waarom maken we zo graag jaaroverzichten?

Afgelopen jaar werd 'blokkeerfries' uitgeroepen tot Woord van het Jaar 2018. Het woord kreeg toen meer dan de helft van de stemmen en kreeg daarmee ruimschoots de voorkeur boven 'yogasnuiver' en 'mangomoment'.

Stemmen

Op de website van Van Dale kun je je stem uitbrengen. Op dinsdag 17 december wordt het winnende woord bekendgemaakt. 

De 19 genomineerde woorden van 2019

 • Bezorgschaamte: schaamte die iemand voelt omdat de bezorging van een product dat hij bij een webshop heeft besteld, veel verkeers-, milieu- en andersoortige overlast veroorzaakt  
 • Boomer: (jongerentaal) persoon, m.n. van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen, synoniem fossiel ◦ verkorting van Engels baby boomer  
 • Bruisregio: regio rond een grote stad, waar de bevolking groeit en de economie zich sterk ontwikkelt  
 • Diversiteitsverlof: werkverlof op een zelfgekozen (religieuze) feestdag, m.n. als onderdeel van actief diversiteitsbeleid van een onderneming of instelling  
 • Ecopopulisme: het op demagogische manier aandacht vragen voor milieuproblematiek en klimaatverandering, waarbij wordt ingespeeld op angsten, emoties en vooroordelen van het publiek  
 • Foeigesprek: indringend gesprek van een politiefunctionaris met iemand die een regel of wet heeft overtreden, in voorkomende gevallen ook wel met de (vermoedelijke) daders van een misdrijf  
 • Klimaatspijbelaar: leerling die spijbelt van school om de politiek te attenderen op de klimaatproblematiek  
 • Klimaatdrammer: (ongunstig) iemand die hamert op de noodzaak van – in de ogen van critici draconische – klimaatmaatregelen  
 • Levensloopstress: stress die werknemers kunnen ervaren als gevolg van gebeurtenissen die zich gedurende alle fasen van hun werkzame leven in hun privésituatie kunnen voordoen  
 • Luchtvluchteling: iemand, m.n. een longpatiënt, die vanwege de luchtkwaliteit in zijn woon- en/of werkomgeving verhuist naar een gebied met schonere lucht  
 • Nulrentoceen: schertsende naam voor een tijdvak waarin spaarders geen rente voor hun spaargeld ontvangen of daar rente voor moeten betalen  
 • Plunderpuber: jongere die samen met leeftijdgenoten massaal winkels berooft  
 • Stalguerrilla: illegale bezetting van veestallen uit protest tegen intensieve veehouderij  
 • Stekkersubsidie: subsidie van stekkerauto’s in de vorm van fiscale bevoordeling van het bezit en het gebruik daarvan  
 • Toetertrouwstoet: bruidsstoet waarvan de leden luid toeterend over de openbare weg rijden, waarbij vaak allerlei verkeersregels worden overtreden  
 • Verthuizen: je huis opnieuw inrichten als alternatief voor verhuizen  
 • Vleeswroeging: wroeging die iemand voelt die vlees gegeten heeft, omdat hij beseft dat de productie van vlees via intensieve veeteelt leidt tot uitstoot van veel broeikasgassen  
 • Wiebelpensioen: pensioen waarvan de hoogte afhankelijk is van de rendementen op de beleggingen en investeringen van de pensioenfondsen, synoniem casinopensioen  
 • Windterreur: als vorm van terreur gepresenteerd extremistisch verzet tegen de bouw van windmolens of de aanleg van windmolenparken

Bron: Van Dale 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore