EditieNL

De lamme helpt de blinde

06 juni 2013 17:00 Aangepast: 06 juni 2013 18:10

De behoefte onder ouderen om in een woongemeenschap te wonen, groeit. Ze doen wat het kabinet van alle Nederlanders verwacht: zorgen voor elkaar vanuit 'eigen kracht'. Zijn deze woongemeenschappen voor oudjes de toekomst?

Ze kennen elkaar door en door. Hebben elkaars sleutels en runnen samen het huishouden. Een paar keer per week eten ze met elkaar. 

De behoefte om in woongemeenschappen te wonen groeit, onder onze ouderen. Er zijn in Nederland ongeveer 250 op eigen initiatief opgerichte woongroepen. De ouderen doen wat het kabinet van alle Nederlanders verwacht: zorgen voor elkaar, zonder hulp van de kinderen of overheid. Ze zijn hun tijd ver vooruit, maar hoe gunstig is deze ontwikkeling?

Doe het zelf!
De nieuwe woonvorm sluit aan bij wat de overheid wil: dat ouderen die hulp nodig hebben minder snel aankloppen bij de staat en eerst kijken wat de familie en omgeving voor hen kan doen. De 55-plussers wonen daarbij in zelfstandige woningen en vormen gezamenlijk een soort vereniging. Zo kunnen ze langer zelfstandig wonen, zonder te vereenzamen. 

Jan-Willem Duyvendak, hoogleraar Algemene Sociologie, plaatst kanttekeningen: "Alleen als mensen het willen, is het goed. Maar niet als de overheid dit de ouderen oplegt en zegt: zoek het onderling maar uit. Bovendien hebben lang niet alle ouderen er het geld voor."

Gevangenen helpen gevangenen
Je ziet het maatschappelijk breed gebeuren: de overheid trekt zich steeds vaker terug. Mensen moeten zelf de boel draaiende  houden. Het gebeurt bij speeltuinen en buurthuizen. Zelfs in gevangenissen. Gevangenen zullen steeds vaker zelf hun cel schoon houden en hun maaltje klaarmaken.

Doe het lekker zelf
Door mensen steeds meer zelf te laten doen, bespaart de overheid veel geld. Maar er zit ook een keerzijde aan de medialle, vindt Duyvendak:

"Je kunt sneller problemen krijgen met aansprakelijkheid en continuïteit. Wie neemt het over als een actieve buurman er mee ophoudt. De kans is groot dat dan alles inelkaar stort." 

 

 

 

 

 

`