Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent: beoordelingsgesprekken. Veel mensen zijn bang om hun baan te verliezen. Jij ook? Tips om je voor te bereiden op het gevreesde gesprek

Brrr... beoordelingsgesprek! Zo bereid je je voor

12 november 2013 16:50 Aangepast: 15 november 2013 06:32

Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent: beoordelingsgesprekken. Voor veel mensen een hoogtepunt van stress in deze crisistijd, want bijna de helft van de werknemers is bang om dit jaar zijn baan te verliezen. Jij ook? Tips om je voor te bereiden op het gevreesde gesprek.

Bij juridisch en financieel dienstverlener DAS regent het telefoontjes met vragen over het beoorgesprek. "Werknemers vrezen dat ze door de crisis opeens een slechte beoordeling krijgen, terwijl ze zelf vinden dat ze op hetzelfde niveau presteren", zegt Manja van der Neut van DAS. "Ze zijn bang dat hun werkgever op die manier koers zet op ontslag om het bedrijf uit de financiële problemen te helpen."

Bezwaar maken
Ook FNV Bondgenoten merkt de vrees. "Mensen hebben de angst dat één klein negatief punt nog tegen ze gebruikt kan worden", zegt Salima Sedouki van FNV. "Het is wel belangrijk om open te staan voor de feedback en een dossier door de jaren heen op te bouwen. Zo kan je goed laten zien aan welk zwak punt je hebt gewerkt. En als werknemer moet je duidelijk aangeven wat je wilt en wat haalbaar is."

Bij DAS komen vooral veel vragen binnen over welke rechten je als werknemer hebt in een beoordelingsgesprek. "Belangrijk is dat je altijd bezwaar mag maken", zegt Van der Neut. "Als er echt onwaarheden in je beoordeling staan, dan zou ik altijd adviseren om bezwaar te maken. Zijn het andere strubbelingen, dan moet je afwegen of het de moeite waard is. Het kan een werkgever ook tegenstaan en dat kan helaas in volgende gesprekken weer gevolgen hebben."

Tips voor werknemers
Probeer ondanks je stress toch goed voorbereid het beoordelingsgesprek in te gaan. DAS geeft een aantal tips:

  1. Bepaal voor jezelf wat je wilt bespreken/benoemen.
  2. Lees eerdere beoordelings- en functioneringsverslagen er op na.
  3. Vraag om voorbeelden als de uitleg van je leidinggevende/werkgever je niet duidelijk is.
  4. Leg afspraken vast.
  5. Protesteer als je het niet eens bent met je beoordeling en vraag of je commentaar vastgelegd wordt in je personeelsdossier. Je kunt altijd tekenen voor gezien, maar niet voor akkoord.

Meer tips om teleurstelling bij het beoordelingsgesprek te voorkomen vind je hier.

 

De meest gestelde vragen over het beoordelingsgesprek:  

1. Ben ik verplicht mijn beoordelingsverslag te ondertekenen als ik het er niet mee eens ben? 
De werknemer kan niet verplicht worden deze voor akkoord te ondertekenen, de werkgever kan wel verplichten te tekenen voor gezien.

2. Op welke wijze teken ik bezwaar aan tegen mijn beoordelingsverslag? 
Dit dient de werknemer schriftelijk te doen, de werkgever dient dit verslag op te nemen in het personeelsdossier.

3. Ben ik verplicht om mee te werken aan een verbetertraject als ik van mening ben dat er aan mijn functioneren niets mankeert? 
De werknemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. Als hij het niet eens is met de verbeterpunten dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de werkgever.

4. Hoe lang moet een dergelijk verbetertraject duren en heb ik recht op begeleiding? 
Het verbetertraject kent geen wettelijke duur maar is doorgaans afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is en op welke wijze hij tot op heden zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

5. Mijn werkgever heeft targets gesteld die niet haalbaar zijn: wat kunnen de consequenties zijn als ik niet akkoord ga? 
Het is lastig hier een snel en eenduidig antwoord op te geven omdat altijd achteraf zal moeten worden bekeken of de gestelde targets inderdaad onrealistisch zijn gesteld. Het is wel van belang dat de werknemer schriftelijk kenbaar maakt waarom hij het niet eens is met de targets. Ook hier geldt weer dat de werknemer altijd kan tekenen voor gezien maar niet hoeft te tekenen voor akkoord.

Bron: DAS

Editie NL

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`