Van onze partner Rabobank

Data, data, data: de grondstof voor groei

17 oktober 2018 11:05 Aangepast: 19 oktober 2018 08:42

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt Europees voorop met de omarming van nieuwe technologie. Toch laten we nog een aantal belangrijke kansen liggen, zo blijkt uit recent onderzoek van Rabobank.

Op zich is het een positief beeld dat oprijst uit de onderzoeken die Rabobank deze zomer publiceerde. Internationaal gezien adopteren onze bedrijven nieuwe technologie sneller dan elders. Net als in andere landen loopt het MKB een beetje achter op het grootbedrijf, maar in Nederland dan weer minder dan in andere Europese landen.

Stellen van doelen
Tot zo ver het goede nieuws. Want er valt ook nog wel het een en ander te verbeteren, zegt Menno Middeldorp, Hoofdeconoom Nederland en onderzoeker bij Rabobank. Middeldorp vertelt dat waar in de eerste onderzoeken vooral naar technologische ontwikkelingen als social media, cloud computing en big data analytics is gekeken, de aandacht nu naar management verschuift. Middeldorp: “Want als je niet goed kan managen, dan heb je ook niet veel aan nieuwe technologie of meer data.”

De aanleiding om het onderzoek daar op te richten komt vooral omdat dit nooit eerder was gedaan voor Nederland. “Wij dachten eigenlijk dat Nederland op het Duitse niveau zou uitkomen.” Het onderzoek is al uitgevoerd voor de Nederlandse industrie. Nederland is nummer 6. Middeldorp: ”Goed, maar niet top. Het stellen van doelen, het monitoren of deze gehaald worden en personeel op basis daarvan belonen; dat kan allemaal beter.”

Zo gaan we het doen
Dat Nederland de top niet haalt kan liggen aan omgevingsfactoren en zelfs cultuur, zo vermoedt Middeldorp. Onze polderende overlegcultuur is praktisch in de aanloopfase van beleid. Maar zodra het op uitvoering aankomt, zorgen al dat gepraat juist voor onnodige stroperigheid.

Middeldorp: “Op dat soort momenten werkt een hiërarchische structuur juist beter. Iemand die zegt, zo gaan we het doen, en personeel daarop aanspreekt als het niet lukt. Ik denk dat het met name hier is dat onze egalitarisme ons in de weg zit.”

Een van de meest voor de hand liggende manieren om het management van zowel grote als kleinere organisaties te verbeteren, is de toepassing van big data. Middeldorp zegt dat veel bedrijven zich nauwelijks beseffen hoe waardevol de data is die ze al hebben. Met data kan je bijhouden of doelen worden gehaald, bijsturen als dat niet zo is en mensen belonen op basis van feitelijke prestaties. Organisaties als zorginstellingen barsten van de data. Heel waardevol, mits ze weten wat ze er mee kunnen doen.

Kant en klaar Een groot obstakel bij de toepassing van data in het nemen van managementbeslissingen is de toegankelijkheid. Het ontbreekt vaak aan tijd, mankracht en middelen. Middeldorp zegt dat niet onderschat moet worden hoe moeilijk het is om de juiste mensen te vinden. Big data analytics vraagt om het stellen van de juiste vragen en kennis hoe om te gaan met grote datasets. Kosten en complexiteit kunnen hier een remmende werking hebben.

Middeldorp: “Die drempel speelt bij social media en cloud computing een stuk minder. Als je als loodgieter een Facebookpagina wilt om met je klanten te communiceren, dan maak je er eentje aan.” Voor big data analytics ligt dat moeilijker, al ziet hij positieve ontwikkelingen bij aanbieders die met kant en klaar oplossingen komen gericht op het MKB-bedrijf.

Top Volgens Middeldorp is de grote slag die te maken valt het besef dat met data de productiviteit van medewerkers verbeterd kan worden en het gedrag van klanten beter voorspeld kan worden. Middeldorp: “Dan kun je dus echt gaan sturen en kun je van de subtop naar de top doorgroeien.”

Hij verwacht dat Nederlandse ondernemers vanzelf doordrongen zullen raken van het feit dat de adoptie van data analytics een grote bijdrage aan hun productiviteit, efficiency en winstgevendheid gaan leveren. Middeldorp hoeft alleen maar te wijzen op de krappe arbeidsmarkt: “Als je beter weet hoe je je mensen in moet zetten, dan kun je ook meer uit ze halen.”

Eigen inbreng Hij onderschrijft wel dat je uit moet kijken om mensen niet in een keurslijf van meetbare data te duwen, als onderdeel van een it-systeem waarin alles al vast ligt: “Dat werkt juist contraproductief. Als je mensen wilt behouden, dan moet er ruimte blijven voor een eigen inbreng.”

Middeldorp verwacht, mede op basis van de gesprekken met duizenden ondernemers die op dit moment plaatsvinden, dat er een steeds duidelijker beeld ontstaat van de managementlacunes in het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens hem verkeren we op dit moment in een overgangsperiode. Hij maakt de vergelijking met industriële revolutie. “Data wordt onze nieuwe grondstof.”

Ook weten hoe je met het gebruik van data en digitale oplossingen harder kunt groeien dan de concurrentie? Ga naar www.rabobank.nl/groei en ontdek hoe andere ondernemers dat hebben aangepakt.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van