Welkom bij RTL Nieuws! Hier vind je voortaan al jouw RTL Z nieuws, actuele beurskoersen, nieuwsuitzendingen en meer.

Heb je nog vragen? Check onze FAQ.

×
Randstad - Technologie zoekt Talent

Wat betekent het nieuwe kabinet voor werkgevers?

22 november 2017 12:21 Aangepast: 22 november 2017 15:11

Na maanden onderhandelen is er eindelijk een nieuw kabinet. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben onlangs hun regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst gepresenteerd, met daarin de afspraken voor het beleid de komende jaren. De Randstad Werkpocket geeft een uitgebreid overzicht van alle wet- en regelgeving voor werkgevers. De maatregelen in het akkoord moeten nog verder worden uitgewerkt en goedgekeurd door achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer, maar hierbij een overzicht van de belangrijkste plannen van Rutte III voor werkgevers.

Inkomstenbelasting
Er komen twee belastingschijven: een laag tarief van 37% en een hoog tarief van bijna 50%.

Laag btw-tarief gaat omhoog
Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%.

Wijzigingen in het arbeidsrecht
De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.
De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd, naar vijf maanden bij een (direct) contract voor onbepaalde tijd en naar drie maanden bij contracten langer dan twee jaar.

Uitbreiding kraamverlof voor partners
Het huidige kraamverlof wordt per 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen. Daarbovenop krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020. Daarnaast wordt de huidige regeling voor adoptie- en pleegverlof verruimd met twee weken naar zes weken.

Loondoorbetaling bij ziekte
De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. Daarnaast wordt de periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, verkort van tien jaar naar vijf jaar.

Nieuwe regels voor zzp’ers
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Aanpassing transitievergoeding
Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding, in plaats van na twee jaar. En voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding één derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar.

Vernieuwing van het pensioenstelsel
Het nieuwe kabinet wil het pensioenstelsel voor 2020 vernieuwen. Er moeten individuele spaarpotten komen, maar de collectieve uitvoering en de verplichte deelname moeten behouden blijven.

Wat verandert er nog meer in 2018?
Naast het nieuwe regeerakkoord is eerder dit jaar al een aantal maatregelen bekendgemaakt die relevant zijn voor werkgevers. Zo wordt de AOW-leeftijd weer met drie maanden verhoogd, naar 66 jaar, en gaat de pensioenleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar.

Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor werknemers die stukloon ontvangen en mensen die werken als opdrachtnemer. Bovendien is het de bedoeling dat in 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat en het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen stijgt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

Randstad Werkpocket
Goed om te weten: sommige (al ingediende) wetten op hr-gebied zijn na de verkiezingen controversieel verklaard en worden pas later behandeld door het nieuwe kabinet. Het gaat onder meer om wetten op het gebied van kinderopvang, de transitievergoeding en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarom is het voor ondernemers interessant om regelmatig de Randstad Werkpocket te raadplegen.

De online Werkpocket is dé gratis en altijd up-to-date-gids waarin alle informatie staat voor ondernemers met personeel. Of je nu op zoek bent naar actuele wet- en regelgeving omtrent vakantie, verlof of werktijden, informatie zoekt over pensioenen, of wilt weten hoe het ook al weer zat met inkomensbelasting: de Werkpocket biedt, via een handige zoekfunctie, antwoord op deze en vele andere vragen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van