Z zoekt uit

Studieschuld kwijtschelden zoals in de VS: wat zou dat kosten?

President Biden gaat een deel van de studieschuld van studenten kwijtschelden. Maar kan dat ook in Nederland? En wat zou dat plan het kabinet kosten?

25 augustus 2022 17:18