Ga naar de inhoud
Meer video:
Z zoekt uit

Massaal WOZ-bezwaar leidt tot hogere gemeentelasten

Allerlei commerciële bedrijfjes maken namens huiseigenaren bezwaar tegen WOZ-waardes. Ze houden ons een belastingbesparing voor van honderden euro's. Intussen jagen deze bureau's gemeentes op kosten. De rekening belandt bij de burger zelf.