Ga naar de inhoud
Meer video:
Z zoekt uit

Verlagen accijns kan benzineprijs verlagen, maar is het slim?

De benzine- en andere brandstofprijzen breken records. Er gaan stemmen op voor het verlagen van de belastingen (accijns en btw) op brandstof. Het kabinet wil dat vooralsnog niet. Ondertussen stijgen de belastinginkomsten mee met de prijzen.