Ga naar de inhoud
Meer video:
RTL Z Nieuws

China gooit het roer om en wordt klimaatneutraal

China, het land van de smog en de kolencentrales, wil klimaatneutraal worden in 2060. Maar eerst zal de CO2-uitstoot nog even pieken voor 2030 en daardoor zullen de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald worden. Volgens waarnemers is de ommezwaai van China vooral een politieke boodschap aan de wereld.