Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

21 april 2017 13:17

TMG betaalt toezichthouders kwart miljoen extra

TMG betaalt toezichthouders kwart miljoen extra
De geschorste TMG-bestuurders bij de rechter

De inzet van drie commissarissen als waarnemend raad van bestuur kost de Telegraaf Media Groep bijna een kwart miljoen euro. Dat blijkt uit de agenda voor de komende aandeelhoudersvergadering.

Op 5 maart schorsten de commissarissen de TMG-bestuurders Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp, omdat zij de voorgenomen overname door het Belgische Mediahuis frustreerden. Negen dagen later nam interimmer Hans Bakker de dagelijkse leiding over. Bakker mag zich echter niet bemoeien met de overname. Die taak kwam terecht bij drie van de vijf commissarissen.

Aanvullende beloning

Uit de agenda voor de aandeelhoudersvergadering op 1 juni blijkt dat TMG deze drie toezichthouders elk 81.000 euro aan 'aanvullende beloning' wil betalen, 'voor de werkzaamheden die zij hebben verstrekt in het kader van de waarneming van de raad van bestuur.' Het gaat om Jan Nooitgedagt, Simone Brummelhuis en Annelies van den Belt.

Als de aandeelhoudersvergadering dat goedkeurt, ontvangen zij elk een vergoeding van 20.300 euro per maand gedurende maart, april, mei en juni. Die vergoeding is berekend op een werklast van drie dagen per week.

De goedkeuring is overigens een hamerstuk, omdat de beoogde kopers van TMG al 60 procent van de aandelen hebben en dus een meerderheid van de stemmen. Opgeteld kost de aanvullende beloning TMG 243.600 euro, bijna een kwart miljoen.

Afkoopsommen

Als gevolg van de bestuurscrisis moet TMG ook diep in de buidel tasten voor interimmer Bakker en de afkoopsommen van de twee bestuurders. Hoeveel Bakker ontvangt, is onbekend. Woensdag bleek dat de twee geschorste bestuurders voor tonnen worden afgekocht.

Van der Snoek en Epskamp dienden deze week hun ontslag in, in ruil voor een ontslagvergoeding die in lijn is met hun contract en de regels voor corporate governance. Zij ontvangen maximaal een basisjaarsalaris. In het geval van Van der Snoek is dat maximaal 456.000 euro. Epskamp ontvangt maximaal 380.000 euro.

Topnieuws