Ga naar de inhoud
Wie is de baas?

Gemeente en provincie in de clinch over nieuw datacenter Microsoft

Microsoft heeft al een groot datacenter in de kop van Noord-Holland. Beeld © Olaf Kraak/ANP

De provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon gaan rollebollend over straat over een gepland datacenter van Microsoft. Gedeputeerde Staten eisen dat de Amerikanen voorlopig afzien van de bouw. Volgens het provinciebestuur is de recent verleende vergunning niet geldig, omdat niet de gemeente maar de provincie de dienst uitmaakt.

Dat schrijft GroenLinks-gedeputeerde Edward Stigter (Energie en Klimaat) donderdagmiddag in brief aan de leden van de Provinciale Staten. Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon zegt in een reactie volkomen verrast te zijn door de mededeling.

Microsoft kreeg in januari van de gemeente een omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede datacentrum van tien hectare in Middenmeer. Deze is volgens het Amerikaanse techbedrijf nodig om te voldoen aan de almaar stijgende vraag naar zijn producten, zoals Office 365, LinkedIn, Xbox-diensten en cloudplatform Azure.

Miljoenen op het spel

Gedeputeerde Staten, die benadrukken het economisch nut van datacenters te onderschrijven, zijn echter van mening dat zij het bevoegd gezag zijn. Dit omdat de back-upstroominstallatie een vermogen heeft van meer dan 50 MW. Daardoor staat de gemeente buitenspel, aldus de provincie, verwijzend naar de zogenaamde IPPC-richtlijn van de Rijksoverheid.

Ook bekommert het provinciebestuur zich in toenemende mate over de gevolgen van datacenters in het Noord-Hollandse landschap. Daarbij gaat het onder meer om het energie- en watergebruik, de 'verdozing' van de omgeving en de bereikbaarheid. "Op al deze punten zorgt de komst van datacenters voor ontwikkelingen die ons zorgen baren en die we nauwlettend volgen."

'Spaarstand'
Lees ook:
'Spaarstand' moet datacenters veel energiezuiniger maken

Hollands Kroon blijft van mening dat zij over de vergunning gaan. Volgens het gemeentebestuur zijn de noodstroomaggregaten geen IPPC-installatie omdat er geen sprake is van een 'energie-industrie'. Ze beroept zich bovendien op een uitspraak van de Raad van State uit 2004, waarin noodstroomvoorzieningen niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het vermogenscriterium.

Techreuzen binnenhouden

Zoals zo vaak speelt ook geld een belangrijke rol. Via inkomsten uit leges en onroerendezaakbelasting voor datacenters spekt Hollands Kroon zijn gemeentekas met miljoenen. Mede hierom houdt de gemeente vast aan zijn strategie om de Amerikaanse techreuzen binnen te houden, schreef De Telegraaf vorige maand op basis van documenten.

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid schakelde de provincie landsadvocaat Pels Rijcken in. Die kwam er echter niet uit. Vanwege het gebrek aan jurisprudentie is het volgens de landsadvocaat onduidelijk bij wie het bevoegde gezag ligt. Daarop besloten de strijdende partijen vorige maand dat de bestuursrechter dan maar uitsluitsel moet geven. Wanneer deze zaak dient, is nog niet bekend.

De kop van Noord-Holland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een heuse datacentervallei. Op bedrijventerrein Agripark A7 in Middenmeer staat op dit moment voor 65 hectaren aan servers van zowel Microsoft als Google. Er lopen verschillende initiatieven voor nog eens 170 hectaren, door zowel grote Nederlandse als buitenlandse internetbedrijven.

De reden dat veel datacenters juist in de kop van Noord-Holland neerstrijken, heeft alles te maken met de snelle verbinding met internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange en de aanwezigheid van grote hoeveelheden hernieuwbare energie.

Ook kunnen de datacenters hun restwarmte kwijt aan de naastgelegen glastuinbouwbedrijven, alhoewel dat tot op heden niet van de grond komt. Zowel Google als Microsoft heeft jaren geleden de ambitie uitgesproken hun enorme CO2-voetafdruk naar nul te willen brengen. Datacenters op groene stroom dragen daaraan bij.

'Slecht verkoopverhaal'

Jack Kranenburg, commercieel directeur van Agripark A7, betreurt de ruzie tussen provincie en gemeente. "Dit is geen goed verkoopverhaal voor de betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid", zegt hij. Volgens hem kunnen de al geïnteresseerde spelers gaan twijfelen als blijkt dat zelfs vergunde projecten alsnog kunnen worden verboden. "Bedrijven houden niet van onzekerheid."

Google
Lees ook:
Google investeert nog eens 1 miljard euro in Nederlandse datacenters

Hoewel de datacenters voor banen zorgen in de regio, zowel tijdens de bouw als in de productiefase, is niet iedereen blij met de komst van Google en Microsoft. De voornaamste kritiek luidt dat datacenters niets bijdragen aan de energietransitie, doordat groene energie 'opgeslurpt' wordt. Ook zouden de serverkolossen het landschap verpesten. De provincie komt nu tegemoet aan die kritiek.

Microsoft laat in een reactie weten kennis genomen te hebben van het provinciebesluit. "Momenteel zijn er veel gesprekken gaande tussen alle betrokken partijen en voor die tijd kunnen we helaas geen uitspraken doen over dit dossier", zegt een woordvoerder. "We hopen en verwachten snel meer duidelijkheid te hebben vanuit alle betrokken partijen."