Politiek

Kosten klimaatbeleid miljard euro per jaar hoger

29 mei 2020 00:01
Installateur legt zonnepanelen op een dak in Edam Beeld © ANP

De kosten van het Nederlandse klimaatbeleid liggen een miljard euro per jaar hoger dan de kosten van alleen het Klimaatakkoord. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het Klimaatakkoord stamt uit 2019. Het PBL berekende in dat jaar de gemiddelde kosten van dit akkoord op ongeveer twee miljard euro per jaar. Maar in dat bedrag zaten niet de kosten verwerkt van de klimaatmaatregelen die voor 2019 al waren genomen, in het bijzonder de maatregelen uit het Energieakkoord uit 2013.

Verschillende partijen uit de Tweede Kamer hadden daarom gevraagd om aanvullend onderzoek, omdat ze vonden dat de raming geen compleet beeld gaf van de kosten van het klimaatbeleid.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Flinke daling uitstoot door coronacrisis, klimaatdoelen opeens binnen bereik

Kosten Energieakkoord

Het PBL concludeert nu dat de maatregelen uit het Energieakkoord Nederland ongeveer een miljard euro per jaar kosten, vergelijkbaar met 0,1 procent van het bruto binnenlands product.

Voor dat bedrag bespaart Nederland jaarlijks circa 40 megaton aan CO2-uitstoot, oftewel ongeveer een kwart van de huidige CO2-uitstoot in Nederland.

Het PBL berekende de gemiddelde kosten in de periode 2000 tot 2050. Het bureau nam daarin alle klimaatmaatregelen mee vanaf 2000 die hebben meegeholpen aan het behalen van de doelen uit het Energieakkoord.

De kosten zijn niet gelijkmatig verdeeld. Tussen 2013 en 2023 komen ze gemiddeld op 2,1 miljard euro per jaar, oftewel 0,3 procent van het bbp. Daarna gaan de kosten omlaag.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Kabinet trekt 400 miljoen euro extra uit om klimaatdoelen te halen

'Nationale kosten'

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om kosten die de overheid maakt aan bijvoorbeeld subsidies, maar om 'nationale kosten'. Daaronder vallen de directe kosten van CO2-besparende maatregelen, zoals investeringen en onderhoudskosten voor windmolens, zonnepanelen en andere installaties.

Hoewel subsidies volgens het PBL een grote rol spelen voor individuele bedrijven en burgers, maakt het voor het totale kostenplaatje niet uit wie de kosten betaalt: een bedrijf, een bezorgde burger of de overheid (lees: wij allemaal) via een subsidie.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van