Personal finance

Economie groeit, maar de Nederlander merkt er nog steeds weinig van

10 september 2019 00:02 Aangepast: 10 september 2019 09:24
Winkelend publiek in de Grote Houtstraat in Haarlem. Beeld © ANP Foto

De Nederlandse economie is weer opgekrabbeld na de crisis van 2008. Maar de voordelen die dat met zich meebrengt komen momenteel vooral bij bedrijven terecht, en niet bij de Nederlander.

Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland 2019 (SSN), een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarin kijkt het bureau terug op de ontwikkelingen in ons land in de afgelopen tien jaar.

Flinke daling in beschikbaar inkomen

Economisch gezien was de periode 2008-2018 een roerige tijd, met name door de economische crisis. Het bruto binnenlands product steeg in die periode wel, al was het met 0,9 procent per jaar een historisch lage stijging.

Vanaf 2013 vond de economie weer de weg omhoog en steeg het netto beschikbare nationaal inkomen weer. Het zijn echter met name de bedrijven die van deze groei profiteren; in veel mindere mate de Nederlandse huishoudens. Het aandeel huishoudens in het beschikbaar inkomen is per saldo namelijk flink gedaald.

Aan het begin van de kredietcrisis gingen Nederlanders veel minder besteden. Pas in 2014 stegen de bestedingen weer. Toch gaven we vorig jaar nog steeds 0,1 procent minder uit aan boodschappen, kleding en vrije tijd dan in 2008.

Economie groeit, maar ook jouw inkomen? 'Nee, dat voel ik niet'

Het gaat goed met de economie, maar de meeste Nederlanders voelen dat nauwelijks in hun portemonnee. Dat blijkt uit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Herstel van de koopkracht

In grote lijnen geldt dat de groepen Nederlanders die er rond de crisis het meest op achteruit gingen, ook het minste herstel van hun koopkracht zagen in latere jaren. Het tegenovergestelde geldt ook: Nederlanders met een gering koopkrachtverlies zagen hun welvaart na 2013 weer toenemen.

Na de crisisjaren waren Nederlanders met een middelbare opleiding, eenverdieners met en zonder kinderen en zelfstandigen het slechtst af. Hun koopkrachtverlies was 10 procent of meer. Het herstel van de koopkracht van bijvoorbeeld de eenverdieners bedroeg na 2013 slechts 2 procent.

Positief over financiële situatie

Hoewel niet alle Nederlanders iets van de economische meewind merken, zijn we wel relatief positief in vergelijking met tien jaar ervoor. De economische tevredenheid lag hoog en die trend zet zich door. Toch had die tevredenheid nog hoger kunnen zijn, als de economische groei meer ten gunste was gekomen van de Nederlander, denkt het planbureau.

Ruim 80 procent van de Nederlanders die het SCP begin dit jaar ondervroeg geeft de eigen financiële situatie een voldoende. Men verwacht dat hun situatie gelijk blijft of zelfs hoger wordt. 

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Hoe zit het? Gaan we er nou op vooruit of niet?

De verduurzaming van Nederland

In Nederland spelen nog steeds diverse problemen in de leefomgeving. De verduurzaming gaat traag. Nederland bevindt zich Europees gezien in de achterhoede als het gaat om betaalbare en duurzame energie. 

Een van de beleidsdoelen is om in 2050 zo'n acht miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken. In 2017 zouden er ongeveer een half miljoen woningen zijn zonder gasaansluiting, maar vooralsnog neemt het aantal mét nog steeds toe.

In de afgelopen tien jaar is het aandeel energie dat uit hernieuwbare bronnen (zoals wind en zon) werd opgewekt gestegen van 3 naar 6 procent. Als alleen naar het opwekken van elektriciteit wordt gekeken, zijn de cijfers iets gunstiger: van 6 procent in 2007 naar 15 procent in 2018.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Ook Nederlanders met modaal inkomen worstelen om rond te komen

Oproep: hoe vind jij dat het met Nederland gaat? Laat het ons weten

Prinsjesdag staat weer voor de deur. Het kabinet presenteert dan zijn plannen voor komend jaar. RTL Nieuws is benieuwd hoe jij vindt dat Nederland er voor staat op het gebied van onder andere zorg, economie en onderwijs. Laat het ons weten door deze vragenlijst in te vullen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Hogeropgeleiden voelen koopkrachtverbetering niet in hun portemonnee

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore